Årsrapport Innovasjon Norge 2021

95 %

95 av 100 bedrifter sier at støtte fra oss var utslagsgivende for realiseringen av prosjektene