Året i bilder

Januar

Illustrasjon: Moen Verft

Støtter oppdrettsnæringens første hydrogenbåt

Gjennom Pilot-E innvilget vi over 28 millioner kroner i støtte til en hydrogendrevet oppdrettsbåt med tilhørende landanlegg for produksjon og bunkring av hydrogen. Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.
Se video
Foto: Innovasjon Norge

Løsning for en lysere framtid

Lys og lademuligheter kan endre livet til fattige bønder i Øst-Afrika. De er hardt rammet av pandemien. Vårt kontor i Kenya bisto da Bright Products delte ut 2000 gratis solcellelamper, i samarbeid med Yara International.

Februar

Foto: Corvus Energy

Støtter brenselceller med 54 millioner kroner

Batteriprodusenten Corvus Energy skal utvikle og produsere brenselcellesystemer for hydrogen til skip, og blir støttet av Innovasjon Norge med 54 millioner kroner. Skipsfarten skal kutte kraftig i klimagassutslippene de neste tiårene, og brenselceller blir et viktig bidrag inn i dette.
Foto: Getty Images

Norsk næringsliv hevder seg i internasjonal konkurranse

Norsk næringsliv har hentet om lag 4,2 milliarder kroner fra verdens største forsknings- og innovasjonsprogram – EUs Horisont 2020. Norges resultater viser at deltakelsen fra rammeprogrammet kommer hele landet til gode.

Mars

Se video
Foto: Innovasjon Norge

Ett år med koronatiltak: Stor vilje til grønn og digital omstilling

- Vi har sett kraftige grønne investeringer i løpet av kriseåret, sa vår administrerende direktør Håkon Haugli på dagen ett år siden regjeringen innførte inngripende smitteverntiltak.
Se video
Foto: Jentene på tunet

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket til Jentene på tunet

Med håndlaget sjokolade basert på de beste råvarer, har Selbu-bedriften Jentene på tunet skapt arbeidsplasser lokalt og får internasjonal anerkjennelse for sine estetiske og velsmakende produkter. I tøff konkurranse stakk de av med seieren i Bedriftsutviklingsprisen i landbruket.

April

Foto: Innovasjon Norge

Norwegian Travel Workshop

Reiselivsnæringens største arrangement ble heldigitalt i 2021. 8000 digitale møter mellom norske reiselivsansatte og utenlandske turoperatører ble gjennomført over to dager, med deltakere fra over 30 land.
Foto: Innovasjon Norge/Myreze

Virtuelt næringslivsbesøk til San Francisco

Sammen med HKH Kronprins Håkon tok vi med oss norsk næringsliv på et digitalt besøk til San Francisco - en viktig arena når California og Norge skal samarbeide tettere om morgendagens løsninger innen blant annet fornybar energi, nullutslippskjøretøy og grønn finans.

Mai

Foto: Innovasjon Norge

Ny nasjonal reiselivsstrategi

På vegne av en samlet norsk reiselivsnæring, overrakte vi den nye, nasjonale reiselivsstrategien til næringsministeren. Strategien skal legge til rette for 20 milliarder i økte eksportinntekter og nærmere 43.000 flere jobber de neste ti årene, samtidig som at klimautslippene skal reduseres med 50 prosent.
Se video
Foto: Innovasjon Norge

Vil bli verdensledende på biokull-produksjon

Flere EU-land faser ut forurensende kull, og det vil bli høy etterspørsel etter miljøvennlige alternativer. Biokull-produsenten Arbaflame fra Oslo ser store muligheter i verdensmarkedene.

Juni

Foto: Tom Hansen

Innovasjonstalen 2021: En SWOT-analyse av omstillingen i norsk næringsliv

Verden etterspør grønne løsninger. Er Norge klar til å ta opp den globale konkurransen om investeringer og kontrakter? På Innovasjonstalen møtte vi innovative bedrifter fra hele landet, hørte fra eksperter innenfor grønn omstilling og eksport, og presenterte våre innovasjonspolitiske råd til myndighetene.
Se video
Foto: Innovasjon Norge

Vill vekst for Tibber

Vår kunde Tibber har vist oss at digitalisering ikke er strømlinjeformet. De utfordrer de store strømselskapene med en løsning som har kunden i fokus og gir brukeren kontroll over eget forbruk. De kan fortelle om en enorm vekst på få år.

Juli

Foto: Innovasjon Norge

Fortsatt høy innovasjonsaktivitet i norsk næringsliv

Tall fra første halvår 2021 viser en fortsatt høy innovasjonsaktivitet i Norge til tross for pandemien. En skadeskutt reiselivsnæring har fått et løft, og det legges grunnlag for at batterinæringen kan bli vårt neste store eksporteventyr.
Foto: Innovasjon Norge

Norsk-britisk frihandelsavtale viktig for norsk eksport

Norge signerer frihandelsavtale med Storbritannia etter Brexit. Den elektriske post- og budbilen fra Paxster har allerede fått god innpass hos britene. De var med på markeringen i London sammen med Hilde Hukkelberg som leder Innovasjon Norges kontorer i Storbritannia.

August

Foto: Christian Lunde

Fremtidens gründere møttes på Emax

Unge gründerspirer fra hele landet møttes til en digital dag med nettverksbygging, problemløsning og coaching. Norge trenger unge entreprenører som kan starte nye selskaper og som tør å tenke stort og internasjonalt. På Emax lærer de dette.
Se video
Foto: Inseanergy

Aqua Nor

Bærekraft, smart teknologi og eksport var sentrale stikkord da verdens største messe for teknologi til oppdrettsnæringen fant sted i Trondheim. Inseanergy er en av bedriftene som bidrar til grønn omstilling i oppdrettsnæringen, med en løsning som baserer seg både på gjenbruk og grønn energi.
Foto: Innovasjon Norge

Hevet eksportfanen under Arendalsuka

Nye eksportnæringer, EUs Green Deal og fremtidens reiseliv var temaer vi løftet på agendaen under Arendalsuka. Spennende gjester fra både næring og myndigheter bidro med sine synspunkter på hvordan norsk næringsliv kan lykkes med eksport og grønn omstilling i tiden fremover.

September

Foto: Marius Fiskum/Selfa Arctic

1 milliard kroner til 11 store omstillingsprosjekter

Gjennom Grønn plattform får 11 ambisiøse prosjekter over hele landet mellom 50-120 millioner kroner hver til å utvikle blant annet avfallsfrie byggeplasser, helhetlig grønn verdikjede for oppdrett til havs, økt ombruk av tre og teknologier som tilrettelegger for permanent CO2-lagring.
Se video
Foto: Epiguard

Innovasjonspris til Epiguard under Oslo Innovation Week

I koronakrisen har vår kunde Epiguard levert sin Epishuttle til land over hele verden. Under Oslo Innovation Week ble de tildelt Oslo Innovation Award for løsningen sin. Prisen ble delt ut av Innovasjon Norge og Oslo kommune.

Oktober

Se video
Foto: Kristoffer Vincent Hansen

Frankrike satser på norsk havvind

Frankrike er i gang med en omfattende satsing på havvind, og ser til Norge når de skal rigge seg for utviklingen. En fransk delegasjon fra middelhavsregionen Occitanie besøkte Norge for å se på verdens første flytende vindturbin, og signere en avtale med den norske havvindklyngen.
Foto: Innovasjon Norge

Starter der behovet for omstilling er størst – næringsministeren besøkte Rogaland

Jan Christian Vestre startet sitt virke som næringsminister med en lovnad om å møte 100 bedrifter på 100 dager. Startskuddet for næringsministerens reiser gikk med et besøk til Stord, før han dro videre til Haugesund og Stavanger. På reisen la Vestre spesiell vekt på å møte virksomheter innen fornybar sektor og ny teknologi, samt innen olje, oljeservice og maritim næring.
Foto: Innovasjon Norge

Åpning av den norske paviljongen i Dubai

Den norske paviljongen på verdensutstillingen Expo 2020 i Dubai ble offisielt åpnet. Norges deltakelse skal synliggjøre at norsk næringsliv er i verdensklasse for bærekraftig utvikling innenfor en rekke havnæringer.

November

Foto: Tom Hansen

Nye medlemmer til klyngeprogrammet fra hele landet

To nye miljøer ble Arena-klynger, og fire klynger fikk status som Arena Pro. I tillegg fikk fire prosjekter støtte til modne klynger, mens to miljøer ble piloter i en ny ordning der mindre nettverk med kortere fartstid knyttes opp mot etablerte klynger.
Foto: Getty Images

Viste frem fremtidens helseløsninger

Innenfor helseindustrien i Norge er det en økning i antall oppstartsbedrifter hvert år. Vi jobber med flere av disse bedriftene, og kobler de beste til behov i utlandet. På E-helse i Norge-konferansen deltok flere av bedriftene på en gründerpaviljong organisert av Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster og Innovasjon Norge.

Desember

Foto: Nofence

Støtter Nofence med nesten 29 millioner

Styret i Innovasjon Norge sa ja til å gi Nofence 13,75 millioner kroner i tilskudd og 15 millioner kroner i lån. - Dette er et godt eksempel på hvordan norsk landbruksteknologi kan ta internasjonale posisjoner, sier administrerende direktør Håkon Haugli.
Foto: ACD Pharma

60 millioner til bakteriofagfabrikk i Lofoten

Styret i Innovasjon Norge besluttet å støtte byggingen av det som blir verdens største storskala bakteriofagfabrikk med legemiddelgodkjenning på Leknes i Lofoten. Tilskuddet er den største enkelttildelingen fra Innovasjon Norge i 2021.
Se video
Foto: Innovasjon Norge

Et stort år for batterisatsingen FREYR

I 2021 besluttet styret i Innovasjon Norge å støtte FREYR med 39 millioner kroner til videre utvikling, planlegging og bygging av en battericellefabrikk i Mo i Rana. Fabrikken kan alene gi Rana-samfunnet 1500 nye arbeidsplasser. Vi var sammen med blant andre FREYR på New York Stock Exchange i desember, hvor selskapet ble børsnotert i juli samme år.