Håper å sørge for fart i kinesisk elbil-industri

HycastSunndal

Med støtte fra Innovasjon Norge håper industribedriften Hycast å levere elementer til en sterkt voksende elbil-industri, når de nå har inngått samarbeid med kinesiske utviklere.

– Støtten fra Innovasjon Norge har vært utløsende, sier Arild Håkonsen som er teknologisjef i Hycast.

Hycast ligger i Sunndal i Møre og Romsdal, og er blant de fremste i verden innenfor sitt tjenesteområde.

Selskapets er en knoppskyting fra Hydro Aluminium, og deres egentlige hovedoppgave er å administrere og sikre Hydros ledende posisjon innen smelteraffinering og støpeteknikk av aluminium.

– Hycast er en viktig utviklingspartner for Hydro og selger i dag støperiteknologi til aluminiumsindustrien verden over, og er ellers en viktig eksportbedrift i Møre og Romsdal, sier Lars Sandnes i Innovasjon Norge Møre og Romsdal.

Kinesisk samarbeid

Nå har industribedriten inngått samarbeid med kinesiske forskere om utvikling av avansert aluminiumsteknologi. Et samarbeid som består av akademia og en bedriftsgruppering av støperier, som blant annet retter seg mot kinesisk bilindustri.

Selskapet i Sunndal står for design og utvikling av teknologien, og får hjelp av lokal industri til produksjonen av utstyret. Støperiteknologien selger de altså til et globalt marked av aluminiumsprodusenter. De tar seg også av et omfattende ettermarked med deler og support.

– Målet med prosjektet er å ta frem teknologi for utstøping av legeringen Alu-7000 som i dag kun produseres av to aluminiumsverk i verden, og som i all hovedsak nyttes innenfor flyindustri og romfart. Her ser man bilindustrien, og da spesielt elektriske biler, som en ny markedsnisje for legeringen, der vektreduksjon er viktig, forteller Sandnes.

Bærekraftselementet ligger i altså i at bilindustrien kan bytte ut komponenter som i dag produseres av stål med aluminium og derved reduserer vekt, drivstoff-forbruk og miljøutslipp.

De vil bidra til det «grønne skiftet» ved at aluminium, i større grad enn i dag, erstatter stål, noe Innovasjon Norge vurderer som viktig.
Lars Sandnes, Innovasjon Norge Møre og Romsdal

Bidrag til det grønne skiftet

Hycast er blant de fremste i verden innenfor det de driver med, og deres utvikling og produksjon vil bidra til det grønne skiftet når de sørger for at aluminium i større grad enn i dag erstatter stål innen ulike anvendelsesområder.

– De vil bidra til det «grønne skiftet» ved at aluminium, i større grad enn i dag, erstatter stål, noe Innovasjon Norge vurderer som viktig, forteller Sandnes.

Innovasjon Norge har, som et ledd i et samarbeidsprosjekt i Kina, støttet Hycast som ett av åtte prosjekt. I 2019 fikk de støtte gjennom Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Møre og Romsdal.

– Dette er et samarbeidsprosjekt der vi forsøker å utvikle ny støpeteknologi for produksjon av harde aluminiumslegeringer til anvendelse i biler, forteller teknologisjef Håkonsen.

Alt utvikles i Sunndal

Hycast utruster aluminiumsstøperi med det som trengs fra rensing av metallet til støpeformer for ferdige produkter, det vi kaller støperilinjen.

– All teknologien selskapet selger er utviklet i Sunndal, både smertebehandlingsutstyr og støperiutstyr, sier Håkonsen, som er stolt av at de er det ledende kompetansemiljøet for støperiteknologi med forskingssenteret, og Europas største støperi, som altså ligger her på Sunndalsøra.

Hycast selger mye av sin støperiteknologi til Hydro, men det desidert største markedet for teknologibedriften ligger i Kina. Deretter følger Europa, Midtøsten, Nord-Amerika og USA. Det er drøye ti år siden eventyret i Kina begynte og verdens største land er nå blitt deres desidert største marked. Nå vendes øynene mot India i håp om at et nytt internasjonalt marked trenger teknologi fra mørekysten.

Støtte til forprosjekt

Hycast har også fått støtte fra Innovasjon Norge til et forprosjekt: «Automatisert rensking av støperi-vakumkanaler».

– Her ser vi på mulighetene for å automatisere arbeid som i dag uføres manuelt, og der operatørene er eksponert for flytende metall og varmestråling. Begge de nevnte prosjektene er pågående og Innovasjon Norge sin støtte har vært utløsende, sier Håkonsen.

  • Tilskudd til miljøteknologi