Skaper nettverk av selvflyvende droner

SevendofTrondheim

Med støtte fra Innovasjon Norge utvikler Sevendof et nettverk av selvflyvende droner som kan dekke store avstander og utføre alt fra inspeksjoner til redningssøk. Målet er å kunne tilby skreddersydde dronetjenester – helt uten personer i felt.

Dronesystemer som gjør flyvninger over lengre avstander har ofte en lav grad av autonomi, og baserer seg i stor grad på operatørens visuelle vurderinger under flyvning. Med den nye langdistansedronen til Sevendof kan operasjoner som tidligere har krevd bemannede helikoptre eller droner styrt av personer i felt, nå automatiseres.

Ved hjelp av en avansert sensorpakke kan dronen ta hensyn til sine omgivelser og gjennomføre automatiske flyvninger.

– I praksis betyr det at du har en selvflyvende drone som er såpass pålitelig at droneoperasjoner kan automatiseres fullstendig. Selve flyvningen planlegges automatisk fra kundens bestilling, og gjennomføringen overvåkes fra et kontrollrom. Selv om dronen i praksis flyr seg selv, er det alltid et menneske som er ansvarlig for hver flyvning, sier Per Magnus Veierland som er daglig leder for Sevendof.

Hadde ikke eksistert uten Innovasjon Norge

Trondheim-selskapet har samarbeidet med Innovasjon Norge over flere år. Veierland forklarer at støtten har vært ekstremt viktig for å kunne realisere prosjektet. Foruten kapitalstøtte har Innovasjon Norge satt selskapet i kontakt med viktige samarbeidspartnere og investorer, og bidratt til kunnskap om relevante markeder.

– Vi har opplevd Innovasjon Norge som en solid støtte og sparringpartner, og vi har blant annet fått gode innspill på forretningsmodell. Samtidig har støtten fra Innovasjon Norge fungert som et kvalitetsstempel ut mot andre selskaper og investorer i markedet. Det har vært avgjørende for at vi klarte å etablere oss som selskap, sier Veierland.

De har mottatt etableringstilskudd og mentortilskudd, tilskudd til innovasjonskontrakt i tillegg til støtte gjennom miljøteknologiordningen og fått kapital i form av lån fra Innovasjon Norge. Senest i 2020 mottok de støtte gjennom miljøteknologiordningen med 3,6 millioner kr.

Selskapet er også hovedpartner i et Eurostars-prosjekt med Visimind AB og SINTEF som er støttet gjennom Forskningsrådet.

Satser på dronenettverk

Sevendofs drone er bygd som en industriell arbeidshest med en nyttelast på opptil sju kilo, og er egnet for å utføre en rekke ulike oppdrag. Den er utstyrt med en hydbridmotor som gir den en rekkevidde på hele 200 kilometer. I kombinasjon med dronestasjoner, med støtte for automatisk ladning og fylling av drivstoff, åpner dette for store dekningsområder.

– Det er anvendeligheten i teknologien som gjør at den samme dronen vil kunne tjene en rekke ulike formål. Den fungerer like bra til å inspisere kritisk infrastruktur som kraftlinjer, jernbanenettet, kommunikasjonstårn og vindturbiner, men også til å gjennomføre beredskapsarbeid i forbindelse med søk i fjell, redningsarbeid eller brann i bygninger, sier Veierland.

Det betyr at aktører kan dele på de samme dronesystemene når de benytter dronetjenester fra Sevendof.

Brukervennlige dronetjenester

Selskapet har de siste par årene jobbet med å utvikle en tjenesteplattform for dronesystemet. I samarbeid med nettselskapene Tensio TS, Elvia, Skagerak Nett og BKK Nett har de utviklet en tjeneste for automatisk befaring av strømlinjer. Tjenesten gjør det mulig for et nettselskap å bestille linjebefaring gjennom et programmatisk grensesnitt (API), og få operasjonen gjennomført automatisk med dronesystem stasjonert i felt.

– Målet er at vi skal kunne tilby dronetjenester innenfor et bredt spekter av industri og beredskapsarbeid, og at ulike aktører skal kunne bestille enkeltoperasjoner fra oss. Derfor har vi samarbeidspartnere som lar oss levere forskjellige tjenester til våre sluttbrukere, tilsvarende hvordan en smarttelefon har en rekke applikasjoner fra forskjellige utviklere, forteller Veierland.

Miljøgevinsten av dette prosjektet har vært avgjørende for en del av støtten de har fått. Slike droneoperasjoner vil sørge for redusert støy og lavere karbonavtrykk ved produksjon og drift av fartøy.
Roger Hatling, Innovasjon Norge

Stor miljøgevinst

Dronene vil kunne erstatte en vesentlig andel av helikoptre, men også muliggjøre droneinspeksjoner hvor det ikke er mulig. Sammenlignet med dagens helikoptersystem for befaring og linjeinspeksjon, vil Sevedofs dronesystem redusere Co2-utslippet med hele 90 prosent, ifølge Sevendofs egne analyser.

– Miljøgevinsten av dette prosjektet har vært avgjørende for en del av støtten de har fått. Slike droneoperasjoner vil sørge for redusert støy og lavere karbonavtrykk ved produksjon og drift av fartøy, sier Roger Hatling som er finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge.

Han har fulgt prosjektet i flere år og roser teamet i Sevendof for høy teknologisk kompetanse og god markedsforståelse.

– Det er utrolig spennende at et fullverdig teknologiselskap også tenker på brukermedvirkning og brukervennlighet såpass tidlig i prosessen. De har helt klart forstått hva markedet har behov for. I tillegg er både forretningsmodellen, produktet og tjenesten godt egnet for å skalere i markedet og dermed velegnet for et internasjonalt marked, sier Hatling.

  • Tilskudd til markedsavklaring
  • Mentortjenesten
  • Tilskudd til miljøteknologi
  • Tilskudd til innovasjonskontrakter
  • Innovasjonslån
  • EU-rådgivning
  • Rådgivning i internasjonale markeder