Fiskehoder for vekst og eksport

C Food NorwayÅlesund

Bedre utnyttelse av fiskefangst la grunnlaget for C Food Norway. Nå bistår Innovasjon Norge bedriften med å utvikle en bærekraftig forretningsmodell for bruk av fiskehoder.

Drahjelp ut i verden

C Food Norway har jobbet mye med å utnytte rester av hvitfisk til mat og helsekostprodukter siden etableringen i 2013. Ålesund-bedriften har kommet langt med å utnytte fiskerygger og svømmeblærer, og er i gang med å utvikle bærekraftige og lønnsomme verdikjeder for fiskehoder. I mange land blir nettopp hodet betraktet som den beste delen av fisken.

For å lykkes med nye sjømatprodukter i et globalt marked, trenger vi å lære andre lands kulturer og matvaner. Innovasjon Norges utekontor er viktige samarbeidspartnere for å øke bedriftenes markedskunnskap og kulturforståelse. Utekontorene gir nødvendig drahjelp for å introdusere produktene i mulige markeder.
Claus Opshaug, daglig leder i C Food Norway.

Stort potensial i Asia

I prosjektet kalt «Fishhead» skal bedriften utvikle et nytt grønt forretningskonsept i tett og langsiktig samarbeid med leverandører, utstyrsprodusenter og kunder. Planen er å produsere både tørkede, fryste, salta og hermetiserte hvitfiskhoder til bruk i måltider.

- Dette er et interessant og et viktig prosjekt med stort potensial, spesielt i Asia. C Food Norway er en foregangsbedrift for bransjen, sier Kari-Anne Lade Gjørvad, kunderådgiver for Innovasjon Norge Møre og Romsdal.

Ut fra risikoen og miljøprofilen i prosjektet, har Innovasjon Norge innvilget tilskudd til både forprosjekt- og hovedprosjektfasen. Det er innvilget til sammen fire millioner kroner.

- Vi har også vektlagt at selskapet er opptatt av å involvere hele verdikjeden i utviklingsarbeidet, og at de ønsker å dele resultatene som kommer ut av prosjektet med øvrige relevante aktører i fiskerinæringen, sier Gjørvad.

- Finansiell drahjelp fra Innovasjon Norge, og deres kompetanse og nettverk er en kritisk suksessfaktor for at vi skal lykkes med forretningskonseptet vårt i det globale sjømatmarkedet, understreker Opshaug.

Vekst gjennom nye produkter

C Food Norway ble kåret til «Årets nyskaper» på Nordvestlandet i 2021. De rigger seg nå for vekst gjennom å tenke nytt og utvide produktporteføljen. For å realisere oppskaleringen, samarbeider de med flere forskningsinstitutter og finansieringskilder, både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet arrangerer workshops hvor deltakere fra hele verdikjeden kan delta og bidra med innspill. De er også i gang med et scale up-program i regi av Ålesund kunnskapspark.

  • Tilskudd til bioøkonomiprosjekter
  • Rådgivning internasjonal satsing
  • Rådgivning i internasjonale markeder
  • Rådgivning om beskyttelse av innovasjon