Norsk naturgjødsel på vei til nye markeder

Grønn GjødselRakkestad

Grønn Gjødsel bruker restavfall fra fjørfeproduksjonen og fiskeslam til å lage naturgjødsel. Bedriften ekspanderer internasjonalt, men møter også utfordringer i nye markeder. I Kina ble de nesten lurt, men fikk hjelp fra Innovasjon Norges kontor i Beijing.

Ekteparet Lars Riiser Evju og Janet Narvestad Evju etablerte Grønn Gjødsel i 2010. Det startet med pelletert organisk gjødsel for å utnytte alle råvarene fra fjørfeproduksjonen. Siden da har de utviklet produkter og porteføljen, og fortsatt arbeidet med å gjøre et miljøproblem til en viktig ressurs. Østfold-bedriften har blitt en viktig premissgiver for utviklingen av økologisk landbruk i Norge.

Hønsegjødselen blir pelletert i eget fabrikklokale i Rakkestad, og de leverer til kunder over hele landet - innenfor både økologisk og konvensjonelt landbruk, frukt og bær, veksthus, golfbaner, gartnere og andre. Bedriften har en velfungerende produksjon og distribusjon inn mot kjernemarkedene i Norge, men ser også mot Sverige, Danmark og Irland.

Nesten lurt i Kina

- Da vi forsøkte å komme inn på det kinesiske markedet fikk vi uvurderlig hjelp av Innovasjon Norges Beijing-kontor. Vi har ingen erfaring med det markedet og hvilke handelstekniske regler som gjelder. Vi ble nesten lurt av et firma som ville kjøpe rettigheter til produktene våre, forteller Lars Riiser Evju, daglig leder i Grønn Gjødsel.

Bedriften fikk en bestilling fra en kunde i Kina. Etter at containeren var sendt og forsendelsen betalt, ba det kinesiske selskapet om mer informasjon og sendte over et kontraktsforslag. De ville gjerne selge produktet i Kina. Siden Grønn Gjødsel ikke kjente det kinesiske markedet, tok de kontakt Innovasjon Norges regionkontor i Oslo Viken som koblet på Beijing-kontoret. Finansieringsrådgiver Song Lin, som har lang erfaring med gjødselmarkedet i Kina, undersøkte selskapet. Det viste seg at det kinesiske selskapet ville produsere selv og kun bruke Grønn Gjødsel sitt varemerke.

Økonomisk støtte og rådgivning

- Hadde det ikke vært for Innovasjon Norge hadde vi ikke klart å vokse så raskt som vi har gjort. Vi har fått økonomisk støtte og rådgivning fra starten, og dette har ført til at vi har tatt noen riktige valg underveis, sier Evju og legger til:

Takket være den siste tildelingen fra Innovasjon Norge, som var en kombinasjon av tilskudd og lån, har vi fått muligheten til å utvikle pellets som gir mer stabil og rasjonell utgjødsling.
Lars Riiser Evju, daglig leder i Grønn Gjødsel.

Grønn Gjødsel har mottatt støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet over flere år. I 2009 fikk de et tilskudd for å oppskalere og effektivisere produksjonen av gjødsel, og nå har de fått muligheten til å bygge en ny produksjonslinje. De har hele veien hatt fokus på utvikling for å nå en større kundegruppe og komme ut i flere markeder.

Priser og utmerkelser

Bedriften ble utmerket med Gründerprisen fra Sparebankene Indre Østfold i 2013. I 2015 ble de kåret til årets Gaselle i Østfold av Dagens Næringsliv. Høsten 2019 vant de den lokale Bedriftsutviklingsprisen (BU-prisen) i Østfold fra Innovasjon Norge, og i januar 2020 ble de tildelt den nasjonale BU-prisen på 250.000 kroner i Berlin.

- Grønn Gjødsel har vist vilje og evne til å stadig utvikle nye og bærekraftige gjødselprodukter basert på biologisk avfall. De viser vei for en sirkulær utnyttelse av ressursene, samtidig som de kan vise til en imponerende vekst og lønnsomhet for selskapet. De har klart å skape en spennende virksomhet med stort internasjonalt potensial, sa Kristin Willoch Haugen, direktør for Innovasjon Norge Oslo Viken i forbindelse med utdelingen av den regionale BU-prisen i 2019.

Internasjonal utvikling

Grønn Gjødsel vurderer å bli med i strategiprogrammet til Innovasjon Norge om internasjonal markedsutvikling i 2022. Ved å være med kan de utveksle erfaringer med andre internasjonale bedrifter, og få tilgang til verktøy og metodikk for å ta bedre markedsvalg. De vil få økt markedsinnsikt, lære om rigging av egen organisasjon og utforme eksporttilbud som sørger for at løsningen svarer til behov og markedsforhold i et nytt marked. Dette kan bidra til en mer effektiv og lønnsom internasjonal vekst.

  • Tilskudd til bioøkonomiprosjekter
  • Innovasjonslån
  • Rådgivning internasjonal satsing
  • Rådgivning eksport og internasjonal satsing
  • Eksportteknisk rådgivning
  • Rådgivning om beskyttelse av innovasjon
  • Tilskudd til bedriftsutvikling og mindre investeringer i forbindelse med koronapandemien.