Slik skal den flytende solindustrien forbedres

Sunlit SeaTrondheim

Med støtte fra Innovasjon Norge skal Sunlit Sea levere den beste løsningen for flytende solkraft til sjøområder.

Interessen og utviklingen av flytende solkraft har for alvor skutt fart de siste årene. Teknologien har enormt potensial, men er foreløpig helt i startfasen – spesielt når det gjelder solcelleanlegg i saltvann. Det gir store muligheter for teknologibedriften Sunlit Sea som utvikler solcellepanel spesielt tilpasset sjøområder.

Et teknologirace

Flytende solkraft har veldig stor energikapasitet. Målet vårt er å levere den beste løsningen til flytende solkraft innaskjærs. Måten vi bygger på gir oss fordeler, fordi vi har tatt særlig høyde for kjøling og vanninntrenging.
Per Lindberg, som er gründer og daglig leder for Sunlit Sea.

– Det er en utrolig spennende bransje og et teknologirace uten sammenligning, sier Lindberg, som har jobbet hele sin yrkeskarriere innen solenergi. Han har gjort alt fra å jobbe med industriell produksjon av solceller til å jobbe med å installere paneler, samt å forske på neste generasjons solcellematerialer.

– Det har gitt meg en helhetlig forståelse for solenergibransjen, og jeg ser hva man kan gjøre for å konstruere et effektivt produkt, sier han.

Høy verdiskaping

I 2021 fikk selskapet 8,4 millioner kroner fra Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge. Innovasjon Norge vært med selskapet fra starten av og bidratt med tilskudd, lån og rådgivning i ulike faser sammen med eiere og investorer.

– Uten støtten hadde vi ikke eksistert i dag. Innovasjon Norge har formidlet kontakt, hjulpet med profilering og vært en fin sparringpartner. Det har vært et konstruktivt og effektivt samarbeid som også har vært svært verdifullt for oss, sier Lindberg.

Mye av støtten har gått til å forstå elektronikken, bevegelsene til panelene og hvordan panelene kan monteres på best mulig måte.

Finansieringsrådgiver Roger Hatling i Innovasjon Norge skryter av bedriftens kompetanse og teknologiløsning, og mener dette er godt nytt for norsk solcelleindustri.

Det er et veldig stort behov i verden for fornybar energi, og å kunne tilby en effektiv og robust solcelleteknologi i sjø fremfor på dyrere eller lite tilgjengelige arealer på land, kan bidra til en enda raskere overgang fra fossil produsert energi til fornybar energi.
Roger Hatling, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge

Sunlit Sea har en solid kjernekompetanse og et godt nettverk som sammen med teknologien muliggjør høy verdiskaping og kompetansebygging i Norge gjennom dette prosjektet, sier Hatling.

Reduserer kostnadene

En av hovedutfordringene med flytende solceller er at teknologien fortsatt er kostnadskrevende. Derfor er en del av løsningen til Sunlit Sea å redusere kostnadene ved å prefabrikkere hele strenger med flottører med solcellepaneler. Det vil bidra til bedre kvalitetskontroll, rask bygging av kraftverk og lavere strømpriser.

– Flytende solkraft er godt egnet for prefabrikasjon ettersom sjøområdene hvor de skal plasseres er mer eller mindre like, i motsetning til landbaserte solkraftanlegg, forklarer Lindberg.

All kraftelektronikk og sensorer for panelene utvikles in-house, og prefabrikasjonen gjør at færre personer trengs for å sjøsette panelene, som igjen gjør arbeidet rimeligere. I tillegg er produktet laget for effektiv rengjøring.

Veien videre

For tiden arbeider selskapet med prototype nummer fem, som blant annet skal verifisere hvor mye strøm som produseres fra anlegg i bølgete vann.

– Vi jobber hardt for å kunne garantere for strømproduksjons-garantiene, sier Lindberg.

Sunlit Sea har hele verden som marked, med Sørøst-Asia, Mellom-Amerika og andre ekvatoriale strøk som de mest lovende regionene. Selskapet er per i dag i en produktutviklingsfase og forventer at prosjekter kan begynne å realiseres i større skala i 2024.

– Fremover vil vi fortsette å bygge nettverk. Norge har en enorm kompetanse og erfaring fra både offshore og, i nyere tid, også solkraft. Vi tror norsk industri kan gjøre det veldig bra på flytende solkraft.

  • Tilskudd til miljøteknologi
  • Tilskudd til kommersialisering
  • Oppstartlån
  • Innovasjonslån
  • Rådgivning om beskyttelse av innovasjon
  • EU-rådgivning
  • Tilskudd til innovasjonskontrakter