Kundehistorier
2015 i bilder

Tall og Fakta
12,6
Bedrifter vi støtter har 12,6 prosentpoeng høyere årlig vekst i en treårsperiode sammenlignet med tilsvarende bedrifter uten støtte.
Mål, resultater og effekter
Våre kontorer og klynger
Styrets årsberetning

— En økende andel av kundene våre rapporterer at samarbeidet med Innovasjon Norge utgjør en forskjell.

Styreleder Per Otto Dyb

Strategi og Organisasjon

— Omstilling krever økt fokus på innovasjon.

Adm. dir. Anita Krohn Traaseth