kundehistorier

Strategi og organisasjon

— Store utfordringer - store muligheter

Anita Krohn Traaseth

Mål, resultater og effekter
Tall og fakta
20,1
milliarder til næringslivet - det er resultatet av Innovasjon Norges innsats
Styrets beretning

— Godt tilpasset behovene og med sterk vilje til omstilling

Styreleder Per Otto Dyb

2016 I BILDER

VÅRE KONTORER OG KLYNGER

strategi: mulighetsområder