2018 i bilder

Strategi og organisasjon

— Vi jobber med dem som mener at de kan endre verden

Hans Martin Vikdal

Mål, resultater og effekter
Tall og fakta
21,4
milliarder kroner til næringslivet - det er resultatet av innovasjon Norges innsats
Styrets beretning

— Hovedfokuset i 2018 har vært økt eksport og internasjonalisering gjennom risikoavlastning og rådgivning

Styret

Kundehistorier

Våre kontorer og klynger