2019 i bilder

Strategi og organisasjon

— Eksport starter hjemme. For at bedriftene skal lykkes, er det avgjørende at Innovasjon Norge jobber i partnerskap lokalt, regionalt og internasjonalt.

Håkon Haugli

Mål, resultater og effekter
Tall og fakta
17,9
milliarder kroner til næringslivet - det er resultatet av Innovasjon Norges innsats.
Styrets beretning

— Selskapet skal jobbe for at flere bedrifter lykkes med bærekraftig vekst og eksport. Det betyr at Innovasjon Norge skal løfte de beste bedriftene ut i internasjonale markeder og bygge nye eksportnæringer.

Styret

Kundehistorier

Våre kontorer og klynger