Status 2020
Mål, resultater og effekter
Tall og fakta
Styrets beretning
Innovasjon Norges rolle er å utløse investeringer i omstilling, innovasjon og internasjonalisering. Det har også vært rollen til selskapet under krisen.

– Styret
Se 2020 i bilder
Kundehistorier

Våre kontorer og klynger