Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Oppland

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket
 
Kontoret i fylket

Kundebedrifter

KUNDEBEDRIFTER I OPPLAND

Thor  Bjørklund AS

Thor Bjørklund & Sønner AS er Norges eneste og verdens første ostehøvelprodusent. Produksjonen er basert på en oppfinnelse fra 1925. Ostehøvelen er fortsatt hovedproduktet, men bedriften produserer også kake- og salatbestikk samt fiskespader og noen tilleggsprodukter.
Bedriften markedsfører sine produkter i mer enn 20 land. Thor Bjørklund & Sønner AS har en omsetning på ca. 15 millioner kroner og har 18 ansatte.

Nylig har bedriften avsluttet et nettverksprosjekt innen teknologi, som én av åtte bedrifter Samarbeidet er sammen med SINTEF, RTIM og Innovasjon Norge Oppland, hvor bedriften i etterkant har utviklet en ny serie produkter i klebefritt materiale. Bedriften forventer mye av denne produktinnovasjonen.

Bedriften er inne i en prosess for å øke kompetansen innen industriell design og har innovative prosjekter under planlegging og gjennomføring. Bedriften har gjennom Innovasjon Norge i Oppland og Hedmark sitt designprosjekt, knyttet til seg verdifull kompetanse på området.

Produkter. Foto: Thor Bjørklund & Sønner AS

Vera & William
Etter tre år med konseptutvikling og merkevarebygging lanserte Kaja Heyerdahl og Anne Cecilie Rinde merkevaren og kolleksjonen, Vera & William, under moteuken i Oslo høsten 2005.

Konseptet Vera & William satser på klassisk undertøy og basetøy basert på de beste råvarer av naturfiber. Målet er å produsere under miljømerket i Europa, blomstermerket, som er en viktig del av konseptet deres.

Konseptet deres har fått meget god respons etter lanseringen. Til nå har de fått avtale med 26 butikker og forhandlere i Norge. De planlegger også satsing utover Norge, og da først og fremst i det skandinaviske markedet.

Foto: Vera & William

BIT-reiseliv
Innovasjon Norge Oppland har bidratt med betydelig finansiering til Gudbrandsdalen Reiselivsdeltagelse i BIT Reiseliv. Formålet med BIT-programmet er utvikling av IT-verktøy tilpasset den enkelte bransje. I BIT Reiseliv er bransjeløsningene ikke bare definert til de IT-verktøyene som utvikles, men den totale sammenheng mellom kunnskapsgenerering, opplæring og erfaringsoverføring som ligger rundt utviklingen og gjenbruk av de løsningene som utvikles.


Hovedmålet med BIT Reiseliv er å øke markedstilgangen for norsk reiseliv. Prosjektet er det som EU omtaler som "Collective Research". Dette betyr et prosjekt som blir å regne som et fellesgode for hele bransjen, og der forretningsmessige faktorer er viktige.

Private aktører har tidligere forsøkt å lage omfattende fellesløsninger for norsk reiselivsnæring uten å lykkes. 
Prosjektet har vært inndelt i flere faser; startprosjekt, forprosjekt, og hovedprosjekt. BIT Reiseliv er nå inne i hovedprosjektets tredje år, der det gjenstår noe utvikling, og integrering av løsningen mellom eksisterende systemer.