Innlandet

Tårnvegen 55, 2380 Brumunddal

Viktigste aktiviteter 2021

  • Fem innlandsbedrifter har blitt rekruttert til Innovasjon Norges Global Gateways-program, der hensikten er å utløse flere eksportsuksesser. Bedriftene i programmet får skreddersydd oppfølging gjennom hele eksportprosessen med tanke på å redusere risiko og sikre tilgang til nye markeder.
  • Utviklet metodikk i sparringen med landbrukskunder som skal kutte kostnader og sikre lønnsomme fjøsløsninger innen tradisjonelt landbruk. Metodikken går under benevnelsen «Innlandsfjøset», og vil bli gjort gjeldene for alle Innovasjon Norges finansieringsrådgivere.
  • Utviklet en metodikk og fasiliterer innovasjonsverksted på tvers av bransjer og akademia – CROSS.
  • Utviklet bærekraftworkshop for bedrifter i utviklingsfasen.
  • Utviklet en film som synliggjør Innovasjon Norges tilbud til bruk for førstelinjetjenestens arbeid med etablerere.
  • Invest in Innlandet har synliggjort Innlandet som en attraktiv region for store grønne industriprosjekter.
  • Innlandet etablerte et Grønn Plattform-prosjekt for helsirkulær verdikjede for tre i regi av Norwegian Wood Cluster - SirkTRE.
  • I 2021 ble det utlyst to omstillingsordninger for reiselivsbedrifter som følge av pandemien. I Innlandet ble det innvilget cirka 81 millioner kroner under omstillingsordningen for reiseliv, fordelt på 75 bedrifter.

Finansiering i 2021

Tallene under er samlet for Innlandet.

Les kundehistorier