Vekst- og gründersenteret - Førde

Peak Sunnfjord, Hafstadvegen 23, 6800 Førde

Viktigste aktiviteter i 2021

Vekst- og gründersenter i Førde er en spesialisert enhet for effektiv førstelinjeservice inn til virkemiddelapparatet. Senteret veileder både gründere i tidlig fase og kunder som ønsker en første sparring til prosjektutvikling. Vekst- og gründersenteret forvalter også ordningen med markedsavklaringstilskudd til gründere.

Finansiering i 2021

Tallene under er samlet for Vestland.

Les kundehistorier