Matavfall skal gi økt matproduksjon

Greentech InnovatorsBergen

Ved å fermentere organisk avfall skal Greentech Innovators både redusere klimautslipp og øke matproduksjon. Det skal skje ved hjelp av proteintilsetting til dyrefôr og gjødsel til produksjon av mikroalger.

Ikke bare er matsvinnet i seg selv et problem når vi nordmenn kaster rundt 400 000 tonn mat i året. I tillegg står matavfall på søppelfyllinger for store utslipp av metangasser, og forurenser både luft og vann.

– Vårt mål og forretningsmodell har vært å gjøre noe med det organiske avfallet, og heller klare å utnytte det på en god måte og bruke det som en ressurs, forteller daglig leder og styreleder i Greentech Innovators, Ingmar Høgøy.

Sirkulær økonomi i praksis

Løsningen er ifølge Greentech Innovators å fermentere matavfall ved hjelp av melkesyrebakterier. Fra det vil selskapet produsere encelleproteiner, som skal benyttes som fôrtilsetting til fisk og kjæledyr, og næringssalter som skal brukes som gjødsel i mikroalge-produksjon. Mikroalgene vil både ta opp CO2 fra atmosfæren og kunne brukes som fiskefôr. Det vil også produseres melkesyre som kan benyttes til å produsere miljøvennlig bioplast.

Ifølge finansieringsrådgiver Ole-Andreas Smette i Innovasjon Norge Vestland, vil fermenteringsprosessen i mindre grad enn alternativ teknologi produsere skadelige miljøgasser, og vil ikke produsere drivhusgasser som metan eller CO2.

– Dette er et eksempel på sirkulær økonomi i praksis, der matavfall fra næringer og husholdninger kan utnyttes som fôrtilskudd til fisk, som igjen kan spises av mennesker. Restavfallet fra produksjonen kan brukes som et organisk gjødselprodukt, og alle næringsstoffene fra matavfallet føres dermed tilbake til næringskjeden, forklarer Smette.

Det har vært helt avgjørende å få støtte fra Innovasjon Norge. Det vi gjør er å bygge opp en industri, og det krever investeringer.
Ingmar Høgøy, Greentech Innovators

Støtte til pilotprosjekt

Greentech Innovators fikk støtte på 2,8 millioner kroner fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning i fjor. Pengene går til å bygge et pilotanlegg ved Flesland i Bergen, i samarbeid med renovasjonsselskapet BIR, i tillegg til egen lab.

I tillegg har teknologien, via selskapets datterselskaper, tidligere fått både tilskudd og rådgivning innen forretningsutvikling fra Innovasjon Norge.

– Det har vært helt avgjørende å få støtte fra Innovasjon Norge. Det vi gjør er å bygge opp en industri, og det krever investeringer, så det hadde ikke gått uten den støtten, sier Høgøy.

I første omgang skal pilotanlegget bearbeide avfall fra restaurant- og cateringbransjen i området, som tilsvarer omtrent 1000 tonn. Etter hvert skal det utvides til å også ta inn avfall fra husholdninger, som innebærer mellom 15 000 og 20 000 tonn.

Veien videre

Ifølge Smette forventes det at selskapet vil komme i gang med sitt første kommersielle anlegg i løpet av 2022.

– Prosjektet vil, dersom det lykkes, kunne foredle store kvanta med organisk avfall. Det er andre nasjonale og internasjonale selskaper som også jobber med dette, men Greentech har arbeidet med teknologien i mange år, har høy ekspertise og kommet langt i den biologiske og teknologiske utviklingen, sier han.

Høgøy forteller at planen er å utvide gradvis og til slutt satse på internasjonal ekspansjon. Han håper å fortsette kundereisen med Innovasjon Norge hele veien, og selskapet har blant annet søkt om midler fra Grønn plattform, samarbeidssatsingen mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og Siva.

  • Råd om innovasjon og utvikling
  • Tilskudd til miljøteknologi