Mindre matsvinn med norsk teknologi

Link AnalytixOslo

FN har vedtatt å halvere matsvinn innen 2030. Med støtte fra Innovasjon Norge har Link Retail utviklet teknologi som gjør at dagligvarebutikker kan kaste mindre mat. Vekstpotensialet og klimaeffekten er stor.

Det kastes mye mat i husholdninger og i butikker. Oslo-selskapet Link Retail har gått sammen med dagligvarekjeden MENY i et banebrytende matsvinnprosjekt. Brødsvinnet skal reduseres med 30 prosent på et år, noe som tilsvarer en million brød og 600 tonn reduserte CO2-utslipp.

Løsningen fungerer utrolig bra. Vi er allerede på 30 prosent reduksjon i brødsvinnet og ser at potensialet er høyere.
Simon Fossum, Link Retail.

Innovasjon i dagligvarebransjen

- Dette prosjektet treffer godt FNs bærekraftmål om redusert matsvinn. Det vil være en stor miljøgevinst dersom prosjektet er vellykket, og forhåpentligvis vil det føre til ytterligere innovasjon i dagligvarebransjen. Selv små forbedringer i vareflyt og rutiner kan gi store og positive utslag for miljøet, sier Vidar Dramstad, leder for utvikling og omstilling i Innovasjon Norge Oslo Viken, og legger til at matsvinnprosjektet fikk 1,6 millioner kroner i støtte fra Miljøteknologiordningen.

Sammen med datterselskapet Link Retail utvikler Link Analytix digitale verktøy for detaljhandelen. Selskapene kombinerer innsikt i kundeatferd og salgsmønster med innovativ teknologi. I samarbeidsprosjektet med MENY er det utviklet programvare som kan forutsi riktig mengde av hvert ferskvareprodukt gjennom dagen, slik at butikkene kan steke og tilby deretter.

- Løsningen fungerer utrolig bra. Vi er allerede på 30 prosent reduksjon i brødsvinnet og ser at potensialet er høyere, sier Simon Fossum, leder for prosjektet i Link Retail.

Søkelys på bærekraft

Selskapet erfarer at deres måte å bruke salg i sanntid på er nytt og unikt. Kombinasjonen av kompetanse og erfaring gir en gunstig posisjon til å bistå dagligvarehandelen med å optimalisere salg, minimere svinn og forbedre miljøprofilen. Ambisjonen er å bli en internasjonal ledende leverandør av innsikt, analyse og teknologi for detaljhandelen.

- Vi vil satse enda mer på prosjekter og prosesser som har søkelys på bærekraft, og mener bestemt at vi vil finne gode løsninger for alle ferskvarekategoriene. Neste kategori ut blir nok frukt og grønt, som er «svinnverstingen» i dagligvarebutikker i dag, forteller Fossum.

Piloter i Europa

Link Analytix, som ble etablert i 2015, har hatt en solid vekst siden starten og løsningene tas i bruk i over 20 land. Sammen med datterselskapet kan de vise til en samlet omsetning på 17,5 millioner og 20 ansatte fordelt på kontorer og utviklingsmiljøer i Tallinn, Warsawa og Ankara. Salg og support driftes fra kontorene i Oslo, Berlin og Madrid.

- Koronapandemien bremset utviklingstakten, men vi ser at interessen for svinnreduksjon-løsninger nærmest eksploderer. Vi forhandler nå med en rekke store aktører i hele Europa, og det blir garantert piloter i flere av de største markedene. Det er ikke om vi skal gjøre noe, men når, poengterer Fossum, og legger til at de også er i dialog med aktører i Sør-Amerika, USA, Russland og Midtøsten.

  • Råd om innovasjon og utvikling
  • Tilskudd til miljøteknologi