Oslo Viken - Oslo

Akersgata 13, 0158 Oslo

Viktigste aktiviteter i 2021

  • Vi hadde også i 2021 høy aktivitet, og til sammen ble det innvilget finansiering på hele 1,5 milliard kroner i Oslo og Viken. Av dette utgjør ekstraordinære tiltak (i forbindelse med Covid-19) 573 millioner kroner. I tett dialog med Oslo kommune og Viken fylkeskommune har vi et fokus på bedrifter innenfor helsenæringen, IKT/digitalisering og grønn omstilling. Reiselivsnæringen har gjennom ekstraordinære midler også blitt høyt prioritert i 2021.
  • Vi gjennomførte tre webinarer med fokus på eksportfinansiering gjennom risikolån og EU finansiering sammen med EksFin og kommersielle banker (DNB, Nordea og Danske Bank) i 2021.
  • Totalt har to bedrifter i Oslo (Celerway communication og Ocean Oasis) mottatt fem millioner euro i tilskudd og en bedrift i Viken (N2 Applied) mottatt 15 millioner euro i egenkapital i 2021 gjennom EIC Accelerator, der Innovasjon Norge har vært involvert på rådgivningssiden. I tillegg har EU rådgivere i Oslo Viken vært utløsende for at Nordic Choice ble med i et større europeisk samarbeidsprosjekt på matsvinn som fikk finansiering.
  • Vi arrangerte en Brand Norway-paviljong under Nordic Electric Vehicle på Norges Varemesse høsten 2021, for å synliggjøre norske innovative og bærekraftige mobilitetsløsninger for et internasjonalt publikum. 17 bedrifter og syv klynger deltok på paviljongen, som også inkluderte et eget matchmakingsarrangement med vår søsterorganisasjon Innovate UK og et knippe britiske bedrifter.
  • Vi har arrangert Eksportprogrammet Global Growth helse Danmark i samarbeid med Norway Health Tech klyngen og Smart Care klyngen i Stavanger. Et siste markedsbesøk til Danmark inneholdt et tettpakket program for ni norske bedrifter som fikk møte en rekke offentlige danske kommuner om mulig kontraktinngåelse. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne på programmet.

Finansiering i 2021

Tallene under er for Oslo.

Les kundehistorier