Vil gi verden tilgang til rent drikkevann

WateriseOslo

Waterise har utviklet en ny metode for å avsalte sjøvann på en mer effektiv og miljøvennlig måte, ved å bruke norsk undervannsteknologi.

Ifølge Unicef mangler mer enn 600 millioner mennesker i verden rent drikkevann. For store deler av verden er avsaltet sjøvann den eneste tilgjengelige kilden for ferskvann, men til nå har slik avsalting foregått på land og vært både dyrt, energikrevende og forurensende.

En bærekraftig metode

Ved hjelp av norsk olje- og gassteknologi har Waterise funnet en ny og bærekraftig metode. Ifølge selskapets administrerende direktør, Niels Petter Wright, vil deres standardmodul kunne produsere 50 000 kubikkmeter med rent vann i døgnet. Det er nok til å dekke behovet til omtrent 250 000 mennesker.

– Samtidig er det ventet at det vil bli en økning i behovet for avsaltet vann på mer enn 70 millioner kubikkmeter i døgnet på verdensbasis. Markedet er således meget stort, og det er et svært gunstig tidspunkt å gå inn i dette markedet med ny teknologi, sier Wright.

– Norsk offshoreteknologi vil etter hvert ha behov for nye bruksområder. Waterise har forstått dette og grepet muligheten. Resultatet er på god vei til å bli en revolusjonerende forbedring av verdens mest brukte avsaltingsteknologi. Dette vil gi en rimeligere, mindre energikrevende og mer miljøvennlig produksjon av drikkevann, sier Bjørn Aage Seem Holmen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge og kundeansvarlig for Waterise.

Sparer energi og miljø

Det er mange som i lang tid har forsøkt å finne en metode for å flytte prosessen under vann og dermed spare energi ved å bruke såkalt hydrostatisk trykk, altså trykk fra vannet, som energikilde. Men ingen kom i mål med en fungerende løsning - før nå.

– Det startet med fire godt erfarne ingeniører, som hadde jobbet i enten olje og gass eller leverandørselskaper, og som hele arbeidslivet har vært kjent med og jobbet med undervannsteknologi. Videre har vi fått om bord dyktige ingeniører som kommer fra avsaltingsbransjen og som vil kunne kombinere teknologiene fra de to bransjene, forteller Wright.

– Vi har i realiteten ikke innovert noe grunnleggende ny teknologi for å gjøre det. Vi baserer oss på standard teknologi som i dag brukes på land, men setter den på havbunnen, og dermed oppnår vi besparelser og forbedringer av teknologien, forklarer direktøren.

I tillegg til energibesparelsen og reduksjonen av klimagassutslipp, sparer undervannsteknologien også miljøet på andre måter. Landanleggene slipper nemlig ut høyt konsentrert saltvann, som er skadelig for omgivelsene på land. Dette unngår man ved å slippe ut saltvannet langs havbunnen.

Waterise kan plutselig sitte med nøkkelen til hvordan man løser den stadig økende etterspørselen etter rent vann på en bærekraftig måte.
Bjørn Aage Seem Holmen, Innovasjon Norge

Tilskudd til demonstrasjon

Fra sommeren 2018 jobbet de fire ingeniørene med ulike alternativer for å bruke norsk olje- og gassteknologi for å produsere vann. Senere på høsten sendte de patentsøknaden, som ble innvilget.

Etter å ha fått de første investorene om bord, besluttet selskapet seg for å bygge en demonstrasjonsrigg for å vise at patentet fungerte.

Her kom også Innovasjon Norge inn med tilskudd fra Miljøteknologiordningen til bygging av riggen og testgjennomføring. Demonstrasjonen fant sted sommeren 2020, i Boknafjorden utenfor Stavanger.

Ifølge seniorrådgiver Holmen viste Waterises enkeltmodultesting at alle komponenter fungerer i naturlige omgivelser. Teknisk risiko knyttet til første kommersielle anlegg er dermed vesentlig redusert.

– Waterise kan plutselig sitte med nøkkelen til hvordan man løser den stadig økende etterspørselen etter rent vann på en bærekraftig måte. Lykkes selskapet i kommersialiseringen vil det i tillegg gi mange lønnsomme og robuste kompetansearbeidsplasser i Norge - i et fritt marked uten subsidier. Slike selskap er mangelvare, sier Holmen.

Ser frem til å gå internasjonalt

Waterise har også fått tilskudd fra Innovasjon Norge til kommersialiseringsaktiviteter frem mot første fullskalaanlegg. Hovedfokuset i dette arbeidet har vært å kartlegge markedet og identifisere potensielle kunder.

Som de fleste andre selskaper har også Waterise blitt rammet av koronaårets restriksjoner.

– Nå ser vi frem til at vaksine kommer, slik at vi kan reise igjen. Våre første prosjekter vil sannsynligvis være i Rødehavet (Saudi-Arabia og Egypt), og det er ikke mulig å gjennomføre verken kommersielle møter eller tekniske operasjoner uten at vi kan få gjennomført og dokumentert vaksinering. Sånn sett er vi nå i en krevende situasjon, forteller Wright.

  • Tilskudd til kommersialisering
  • Rådgivning om beskyttelse av innovasjon
  • Tilskudd til miljøteknologi
  • Råd om innovasjon og utvikling
  • Rådgivning i internasjonale markeder