Norsk havvindteknologi skal erobre Europa

Origo SolutionsKristiansand

Flere europeiske land satser kraftig på havvind de kommende årene. Norske Origo Solutions får hjelp av Innovasjon Norge til å posisjonere seg i markedet.

Satsingen på havvind inngår i Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger, High Potential Opportunities (HPO). Målet er å posisjonere norske utviklere og leverandører, slik at de kan vinne store kontrakter i havvindmarkedene Frankrike, Spania, Tyskland, Storbritannia, Polen og Danmark.

- Bedrifter i HPO-programmet får en pakke med tjenester over tid og muligheten til å være del av et «landslag». Vi jobber veldig tett med ambassadene, Norwep, klyngene og virkemiddelapparatet ellers - og ute i markedene jobber vi som ett Team Norway. Det gir utrolig styrke i møtet med internasjonal konkurranse, forteller Eli Wærum Rognerud, leder for HPO-programmet i Innovasjon Norge.

Vil bli svære

Origo Solutions fra Kristiansand er en av bedriftene som har fått bistand gjennom programmet. Teknologiselskapet lager digitale løsninger for å overvåke havvindparker, såkalte SCADA-systemer.

- Vi ønsker å ta en stor andel av markedet for de større styringssystemene innen vind, spesielt havvind, og bli en anerkjent leverandør. Vi ser også på andre markeder som sol og akvakultur, sier markedsdirektør Rune Reinertsen i Origo Solutions.

Selskapet er godt på vei. De har levert styringssystem til verdens første flytende vindkraftverk, Hywind Scotland, og er i ferd med å levere til verdens største bunnfaste vindkraftverk, Dogger Bank. Fokuset er hele veien på datadrevet og helhetlig styring, hvor den tradisjonelle og operasjonelle teknologien kobles med informasjonsteknologi for en smartere og sikrere produksjon.

En liten bedrift som oss er helt avhengig av å få hjelp til å knytte kontakter, slik at vi får en fot innenfor og kan presentere oss for relevante aktører.
Rune Reinertsen, Origo Solutions.

Hjelp til å knytte kontakter

Av Innovasjon Norge og Team Norway for øvrig har de mottatt rådgivning og sparring knyttet til sin internasjonale strategi, og blitt hjulpet i markeder som Storbritannia, Tyskland, Polen og Frankrike. Innovasjon Norge bidro også i en tidlig fase av teknologiutviklingen.

- Finansieringen var veldig nyttig for utviklingen av produktet, men rådgivningen og kontaktnettet til både Innovasjon Norge og Norwep internasjonalt er kanskje enda viktigere. En liten bedrift som oss er helt avhengig av å få hjelp til å knytte kontakter, slik at vi får en fot innenfor og kan presentere oss for relevante aktører. Det hadde tatt uendelig med tid og ressurser om vi skulle gjort dette selv, forteller Reinertsen, og understreker:

- Å være en del av Team Norway når du skal på delegasjoner og messer er uvurderlig.

Bidrar til vekst og verdiskaping

Teknologiselskapet, som ble etablert i 2011 etter en sammenslåing, har lang erfaring med å utvikle sikkerhets- og automasjonsløsninger for anlegg til havs og på land. SCADA-systemet de har laget for flytende havvindparker sporer alle data og gir operatørene full kontroll på ballast, vær, ankerovervåking og andre hjelpesystemer.

- Vi har stor glede av å samarbeide med en så nytenkende og innovativ bedrift som Origo Solutions. Innovasjon Norge støtter prosjekter som bidrar til vekst og verdiskaping i Norge og internasjonalt, sier Jon Arne Rasmussen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Agder.

  • Råd om innovasjon og utvikling
  • Tilskudd til miljøteknologi
  • Rådgivning om beskyttelse av innovasjon
  • Rådgivning i internasjonale markeder
  • High Potential Opportunities