Unikt fiskefôr fra Trøndelag

PlanktonicTrondheim

Planktonic i Trondheim har utviklet et revolusjonerende fôr til fiskeoppdrett. Produktet har et enormt markedspotensial internasjonalt, og bedriften har mottatt betydelig finansiering av Innovasjon Norge og EU i flere omganger.

Rur er et krepsdyr som det finnes enormt mange av overalt i verden. De fester seg i fjæresonen, på skip eller andre konstruksjoner. Planktonic bruker rur-larvene som fôr av marine fiskeslag, reker og scampi.

- Vi er de eneste i verden som kan levere levende, marint plankton som fiskefôr i industriell skala. Vi har utviklet en metode for høsting av rur-egg, som vi fryser ned og lagrer i stor skala. Oppdretter trenger kun å tine eggene i sjøvann, slik at de klekker og larvene svømmer ut og blir naturlig føde for fiskene i tanken, forklarer Rune Husby, administrerende direktør i Planktonic.

Han forteller at de har fått patentert bruken av rur som fiskefôr, og er i ferd med å få patent på kryopreservering-teknologien, som er deres metode for nedfrysing.

Riktige virkemidler

I 2008 begynte gründerne Håvard Aakerøy og Nils Tokle å jobbe med idéen om å bruke plankton, fiskens naturlige føde, som fiskefôr. De tok kontakt med Innovasjon Norge for å komme videre med teknologiutvikling og markedsarbeid.

- Vi har truffet mange flinke ansatte i Innovasjon Norge som har sett potensialet i det vi driver med. Det har vært direkte utslagsgivende for at vi har funnet de rette virkemidlene, og at vi har lykkes med å formulere prosjekter som har fått tilskudd og lån, sier Husby.

Finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Trøndelag, Ann Kristin Lund Aaker, forteller at forretningsidéen er patentert, unik, bærekraftig og gir stor økonomisk gevinst for oppdretterne og selskapet selv. Den forbedrer fiskehelse og løser store samfunnsøkonomiske utfordringer.

- Fôret svarer på utfordringene i oppdrett av marine fiskearter som kveite, torsk og berggylt i Norge, og en rekke arter internasjonalt som seabream og seabass, hvor det brukes mye energi og ressurser på fisk som dør i løpet av oppdrettsperioden. Det muliggjør også oppdrett av arter som det ikke er mulig å drive oppdrett av i dag.

I tillegg til rådgivning, lån og tilskudd fra Innovasjon Norge, har bedriften mottatt finansiell støtte fra Forskningsrådet.

Det er ingen tvil om at Innovasjon Norges hjelp var avgjørende for at vi dro i land EU-støtten.
Rune Husby, Planktonic.

Gjennomslag i EU

Planktonic har fått støtte fra EUs finansieringsordninger i flere omganger og mottatt over 40 millioner kroner totalt. Det siste beløpet på 14,5 millioner kroner fikk de for å lansere løsningen i det globale markedet.

- Pengene skal blant annet brukes til å utvikle flere fôrprodukter basert på rur, og undersøke muligheten for produksjon i stor skala internasjonalt. Målet er å oppnå en betydelig global markedsandel, understreker Husby.

Innovasjon Norge jobber for å få flere norske vekstbedrifter til å søke om midler fra European Innovation Council, EIC. Nåløyet er trangt, men bedriftene får god hjelp av våre regionale EU-rådgivere i å skrive søknader og forberede seg til intervju.

- Det er ingen tvil om at Innovasjon Norges hjelp var avgjørende for at vi dro i land EU-støtten, sier Husby.

Planktonic overbeviste juryen i Brussel med en banebrytende innovasjon som har et globalt marked og en betydelig effekt. I tillegg kunne de vise til et veldig motivert team som ikke gir seg.

Stort markedspotensial globalt

For Planktonic er det naturlig å satse internasjonalt. De kan levere den samme tjenesten og produktet ute som hjemme. Marin fisk i Norge og Europa, samt reker i Asia og Sør-Amerika er deres viktigste markeder. Innovasjon Norges kontorer har bistått bedriften med innspill og verdifulle kontakter.

- Du er nødt til å ha en lokal ressursperson som kjenner kulturen, språket og ikke minst faget inngående. Man er i en utsatt posisjon og får ikke mange sjanser til å bevise sin verdi, derfor er det viktig at man er tett på kunden, følger opp og ikke gir seg selv om man møter utfordringer underveis, forteller Husby.

Bedriften er markedsledende på leveranser til berggylt og rognkjeks i Norge, Wales og Skottland, samt den ettertraktede sushi-fisken yellowtail amberjack i Europa.

- Målet er å skalere opp råvaretilgangen gjennom oppdrett, videreutvikle produksjonsutstyret, utvikle fôringsprotokoller i de viktigste markedene og bygge en organisasjon som vokser med oppgavene. Riktig finansiering og riktige folk vil ta oss dit.

  • Råd om innovasjon og utvikling
  • Innovasjonslån
  • Tilskudd til miljøteknologi