Kontorer i Amerika

USA er verdens største forbrukermarked med over 328 millioner innbyggere og en sterk kjøpekraft. Landet forflytter seg raskt over i det grønne skiftet og gjør enorme investeringer som gir norske selskaper en rekke markedsmuligheter på tvers av USA.

President Joe Bidens visjoner for «Green New Deal», infrastrukturinvesteringer og «Jobs Act» gir norske selskaper mange muligheter. Dette gjelder spesielt løsninger innen fornybar energi (havvind og karbonfangst), grønn mobilitet (på hav og vann), helse, smarte samfunn og forsvarsteknologi.

USA, New York

Hovedfokus: havvind, smarte bygg, grønn transport og helseteknologi

I verdens kommersielle og finansielle hovedstad investeres det milliarder av dollar i utviklingen av havvind som fremtidens energikilde, og smarte bygg-løsninger som følge av en ny lov om å redusere karbonutslipp. Byen har også et økende behov for grønnere transport, på hav og vann, og helsemarkedet har verdens største etterspørsel etter ny helseteknologi og medisiner.

USA, Houston

Hovedfokus: energi, fornybar energi og maritim

For olje- og gassnæringen er Houston verdens energihovedstad. Samtidig investeres milliarder av dollar for å få tilgang på innovativ teknologi og løsninger for fornybar energi - fra hydrogen, solenergi og havvind til karbonfangst. Det samme gjelder maritim næring med behov for elektrifisering av ferge- og fiskeflåten, samt fornying og nybygging av båter til havvind- satsingen.

USA, Silicon Valley

Hovedfokus: teknologiutvikling

Vi er godt posisjonert i verdens episenter for teknologi og innovasjon, Silicon Valley - stedet hvor verdens mest innovative selskaper og innovatører kommer sammen for å utvikle neste generasjons løsninger. Vi hjelper norske entreprenører med å teste egne forretningsmodeller, få innsikt og markedsvalidering. 60 prosent av all Venture Capital-investering i USA kommer fra denne regionen.

USA, Washington D.C.

Hovedfokus: forsvar og sikkerhet

Vårt kontor i USAs hovedstad fokuserer på forsvarsindustrien og forsvarsteknologi. I tett samarbeid med norsk næringsliv jobber vi aktivt med å posisjonere norske selskaper opp mot relevante nettverk og beslutningstakere på myndighets- og næringslivsnivå. Vi jobber også aktivt med markedstilgang for selskaper med løsninger som amerikansk forsvarsindustri etterspør i bredere omfang.

Canada, Toronto

Hovedfokus: fornybar energi (hydrogen og karbonfangst), sirkulærøkonomi og elektrifisering av maritim næring

Canada har verdens lengste kyststripe med 180 fergeruter. Canada er også verdens fjerde største lakseproduserende nasjon med et stort behov for nye bærekraftige løsninger og er et svært viktig marked for norsk akvakulturnæring. I tillegg har de et veldig attraktivt helsemarked.

Brasil, Rio de Janeiro

Hovedfokus: fornybar energi, maritim, akvakultur og infrastruktur

Brasil er vårt viktigste marked i Sør-Amerika med et stort behov for energi og energismarte løsninger. Det er særlig etterspørsel etter havbaserte vindanlegg, hydrogen, karbonfangst, solenergi og energilagring. 71 prosent av norske investeringer i Brasil er innen energisektoren, mens syv prosent er innen maritim næring.

Brasil har en egen teknologiutsending som skal styrke samarbeidet med Norge innen forskning og høyere utdanning, og koble dette sammen med næringslivets behov. Kontoret vårt i Rio følger også markedene i Chile og Colombia. I Chile er akvakulturnæringen viktig, og norsk næringsliv er godt representert i byggingen av ny infrastruktur med særlig fokus på tunnelteknologi.

Les kundehistorier