Berøringsteknologi for verdensmarkedet

TouchNetixTrondheim

Trondheim-selskapet MyWo har jobbet med innovativ chipteknologi i flere år. Tidligere i år fusjonerte de med britiske TouchNetix og utvikler nå en svært sensitiv sensorchip som blant annet er attraktiv for bilindustrien.

Gründerne Vegard Wollan og Gaute Myklebust hadde ideen som ble grunnlaget for sensorchipen. Trønderduoen jobbet tett med tidligere kolleger i det britiske selskapet TouchNetix, som kjente markedet godt. For å dra nytte av hverandres kompetanse, nettverk og innsikt gikk de sammen om å utvikle den ultrasensitive sensorchipen.

Innovasjon Norge har svært gode støtteprogrammer som passer oss og innovasjonsprosessen vår veldig godt.
Vegard Wollan, TouchNetix

Berøringsfri berøringsskjerm

Teknologien de har utviklet gjør det mulig å bruke berøringsskjerm uten at man må berøre skjermen. Chipens sensitivitet gjør at TouchNetix kan tilby løsninger og funksjonalitet som overgår konkurrentene. Chipen kan blant annet brukes i bilindustrien, forsvar, IKT og helse. Med den pågående koronapandemien kan berøringsfrie betalingsterminaler redusere faren for smitte, og den samfunnsøkonomiske gevinsten kan bli stor.

- TouchNetix AS ble etablert av erfarne gründere innen elektronikkbransjen. De er markedsorienterte og legger stor vekt på å utvikle nye løsninger sammen med kundene. Vi har stor tro på at gründerne vil lykkes med satsingen, forteller finansieringsrådgiver Hans Fredrik Emdal i Innovasjon Norge Trøndelag.

Selskapet har mottatt en rekke tjenester fra Innovasjon Norge, blant annet ulike typer tilskudd for innovasjon, innovasjonslån og EU-rådgivning som har bidratt til betydelig finansiering fra EU.

- Vi utvikler produkter som er både kapital- og tidkrevende. Innovasjon Norge har svært gode støtteprogrammer som passer oss og innovasjonsprosessen vår veldig godt, sier Wollan.

Fokus på internasjonale markeder og vekst

TouchNetix jobber nå med industrialisering og produksjon av sine aXiom-chiper. Parallelt har de startet utviklingen av neste generasjons chip-produkter. Selskapet opplever veldig god respons og etterspørsel av teknologien, og de har fokus på internasjonal vekst og å styrke teamet utenfor Europa.

I dag opererer selskapet i USA, Europa og Asia, hvor de viktigste markedene er og sikter seg spesielt inn mot land som har høy elektronikkproduksjon, slik som Kina, Korea, Taiwan og Japan. De retter seg først og fremst mot bilindustrien, og hovedkundene er de som lager dashboard-løsninger for bilprodusentene. TouchNetix har også mange kunder og partnere i det industrielle segmentet som omfatter produksjon og automasjon innen maritim industri, medisinsk utstyr og jordbruksmaskiner.

Det mest avgjørende for den internasjonale satsingen var at Trondheim-selskapet fusjonerte med det britiske selskapet som hadde tilstøtende teknologi og etablert virksomhet. Det ga rask og god tilgang til relevante internasjonale markeder.

- Mye av verdens elektronikk-produksjon og dets produktselskaper er utenfor Norge, så det har vært helt essensielt for oss å tenke internasjonalt fra begynnelsen av, understreker Wollan.

  • Tilskudd til kommersialisering
  • Rådgivning om beskyttelse av innovasjon
  • Tilskudd til innovasjonskontrakter
  • Råd om innovasjon og utvikling
  • EU-rådgivning
  • Rådgivning i internasjonale markeder
  • Eksportteknisk rådgivning
  • Innovasjonslån
  • Rådgivning internasjonal satsing