Kontorer i Asia og Midtøsten

I flere år har man sett at det globale økonomiske tyngdepunktet flyttes mot Asia. Fra å være en region der produksjon har stått sentralt, er landene nå også lokomotiv når det kommer til innovasjon og utvikling.

Vi er til stede i de viktigste markedene i Asia og Midtøsten, og er samorganisert med Utenriksdepartementets utenriksstasjoner i disse markedene. Våre ansatte har detaljkunnskap om de viktigste sektorene i de meste relevante markedene for norsk næringsliv. Vi setter norsk næringsliv i kontakt med de rette miljøene i markedene vi opererer i, og hjelper norske selskaper blant annet med vurdering av markedsmuligheter, markedsinngang og etableringer i markedene.

I India, Singapore og Japan har Innovasjon Norge teknologiutsendinger som jobber spesielt inn mot forsknings- og kunnskapsmiljøene i disse landene.

De forente arabiske emirater, Dubai

Kontoret dekker også de andre Gulf Cooperation Council-landene: Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Qatar og Kuwait.

Hovedfokus: energi, maritim og havbruk

Kontoret har hatt fokus på verdensutstillingen EXPO 2020 i Dubai, prosjektet Energiteknologi og teknologiomstilling, og matsikkerhet (akvakultur). Det investeres store beløp innen matsikkerhet, maritim næring, infrastruktur og energi som flytende naturgass (LNG), sol, (grønn og blå), hydrogen, karbonfangst og -lagring. Det jobbes tett med enkelte store aktører, men vi ser også økt interesse fra mellomstore bedrifter som ser den store investeringsviljen i regionen.

India, New Delhi

Hovedfokus: energi, maritim, havbruk og sirkulærøkonomi

Kontoret jobber særlig med satsingen innen grønne elektriske verdikjeder og primært hydrogen. Det er et område hvor India har kunngjort høye ambisjoner, og hvor det er stor interesse for norsk teknologi fra den indiske industrien. Viktige kunder her er HydrogenPro, Greenstat og Morrow Batteries. Kontoret har også fokus på grønne sirkulære løsninger hvor Cambi, Tomra og SEID er sentrale aktører/kunder. Innovasjon Norge har bidratt til å etablere et fruktbart samarbeid innen Team Norway, og jobber tett med ambassaden og generalkonsulatet i Mumbai.

Singapore

Hovedfokus: energi, maritim, helse og sirkulærøkonomi

Vi jobber med to prosjekter som del av det nordiske samarbeidet med Business Finland og Business Sweden, Nordic Health Initiative in Asia Pacific og New Capital City in Indonesia. Det jobbes i tillegg med en High Potential Opportunities-program for sirkulærøkonomi, og to Global Growth-program innen henholdsvis helse og maritim. Det driftes også et energinettverk for regionen med 50 selskaper. TechLaben som bygges vegg i vegg med kontoret skal inngå i posisjoneringen av norske virksomheter innenfor nøkkelsektorene. Vi jobber ellers med enkeltselskaper innenfor fokusområdene.

Vietnam, Hanoi

Hovedfokus: energi, havbruk og sirkulærøkonomi

Tydelig prioritering av store og viktige kunder innenfor fokusområdene, slik som Equinor og Scatec med havvind, Stena/Blystad med naturgass, og TOMRA og SCG Norge med sirkulærøkonomi. Kontoret har jobbet mye med leverandørindustrien innen akvakultur og sørget for samarbeid på høyt politisk nivå.

Kina, Beijing og Shanghai

Hovedfokus: energi, maritim, havbruk, helse, ferdigvarer, smarte samfunn, sirkulærøkonomi og Invest in Norway

Kontorene hadde flere store felles satsinger med mange deltakende norske selskaper. Vi kan nevne satsingen på norske produkter og tjenester innen helse og livsstil knyttet til vinteraktiviteter med en direkte referanse til OL i Beijing i 2022. Havvind er i fokus, og det ble gjennomført messestander og seminar med kinesiske selskaper som målgruppe. Grønne løsninger for maritim sektor har også vært et viktig felles løp, i tett samspill med norske maritime selskaper i Kina.

Sør-Korea, Seoul

Hovedfokus: energi, maritim og havbruk

Kontoret har viktige satsinger på områdene hydrogen, havvind, karbonfangst og -lagring, med mobilisering og støtte til norske selskaper som kan ta en viktig rolle i omstillingen av det koreanske energimarkedet. Utviklingen av landbasert akvakultur i Korea er inne i en spennende fase, og kontoret jobber med et knippe av leverandørbedrifter og systemutviklere.

Japan, Tokyo

Hovedfokus: energi, maritim, helse, Invest in Norway, Nordic Innovation House Tokyo/tidligfase vekstselskaper

Kontoret har jobbet med tre strategiske prosjekter innen hydrogen og ammoniakk, havvind og bærekraftig maritim teknologi. Det har vært fokus på vekst- og innovasjonsselskaper innen helse/medtech og ren teknologi gjennom Nordic Innovation House Tokyo. Arbeidet med Invest in Norway går ut på å promotere investeringer innen batteriverdikjeden, grønne datasentre og kraftkrevende industri.

Les kundehistorier