Ekspert på energilagring

PixiiKristiansand

Pixii lager smarte løsninger for batteribasert energilagring. Innovasjon Norge hjelper teknologiselskapet inn i India og andre internasjonale markeder.

Kristiansand-selskapet Pixii ble etablert i 2018 av en gruppe teknologer og ledere med lang erfaring fra strømforsyning for telekommunikasjon og fra vekselrettere for solstrøm. De ville bruke kompetansen på batteribasert energilagring og utvikle nye, innovative løsninger. Det krevde omfattende teknologiutvikling, pilotering og markedsutvikling.

Innovasjon Norge og virkemiddelapparatet har vært helt essensielle i utviklingen, og brakt oss fremover til å bli den konkurransedyktige aktøren i det globale markedet som vi er nå.
Ole Jakob Sørdalen, innovasjonssjef i Pixii.

Finansiering fra Pilot-E

- Pixiis løsninger kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet, og de har et betydelig potensial for vekst internasjonalt. Energilagringen vil bidra til å løse effektbehov og kapasitetsbegrensninger i strømnettet. De utfordringene vil øke i tiden fremover, som følge av elektrifisering av biler og samfunnet for øvrig, og utbyggingen av fornybare energikilder som sol og vind, der energiproduksjonen varierer i takt med værmessige forhold, forteller finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Agder, Jon Arne Rasmussen.

Bedriften har blant annet fått finansiering gjennom Pilot-E-ordningen. Ordningen skal bidra til raskere fremdrift og utvikling av ny miljørettet teknologi og grønn omstilling, og er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge.

Sørdalen forteller at Pilot-E har vært den direkte årsaken til at de vant anbudene for å levere «nettbatterier» til to demo-storskalaprosjekt i Norge. Disse prosjektene ledet igjen til at selskapet har fått flere kommersielle bestillinger på «nettbatteri» fra flere nettselskap i Norge, samt India.

Toveis strømkonvertering

Energilagringssystemet Pixii har utviklet heter Power Shaper. En sentral komponent i dette systemet er en toveis strømomformer-enhet. Den består av avansert kraftelektronikk og prosessorer som kan få strømmen til å gå både fra nettet til batteriene og tilbake. Ønsket effekt oppnås ved å putte nødvendig antall slike komponenter inn i systemet.

Etterspørselen etter batteribasert energilagring kommer fra distribusjonsnett, næringsbygg- og anlegg, og mikronett. Nettselskapet Elvia, som er Norges største nettselskap, er ett eksempel. De valgte Pixii da de skulle forbedre kapasiteten og kvaliteten i deler av distribusjonsnettet.

Vant kontrakt i Australia

Nylig skrev Pixii under en kontrakt med Yarra Energy Foundation i Australia. Etter måneder med teknisk analyse og vurderinger, var det Kristiansand-selskapets system som ble sett på som den beste løsningen for utnyttelse av solstrøm og salg av fleksibilitet til nettet for et nabolag i Melbourne.

Systemet på 100kW/250kW vil bli installert i bydeler for å støtte opp om lokal infrastruktur, lagre lokalprodusert solenergi og bidra til nettet i perioder med høyt forbruk på grunn av elbil-lading og lignende. Batterisystemene vil også være koblet til skytjenester.

- Dette systemet blir det første av potensielt flere hundre installasjoner som kunden planlegger. Å vinne denne kontrakten og få demonstrere egenskapene til løsningen, kommer til å bety mye for den videre posisjoneringen til Pixii i Australia og internasjonalt.

I tillegg til i Australia og Norden, er Pixii nå representert med egne selskap i Slovakia og Tyskland for å dekke det europeiske markedet.

Sammen om det indiske markedet

Pixii administrerer et bedriftsnettverk støttet av Innovasjon Norge. Slike nettverk kan hjelpe små og mellomstore bedrifter til å styrke innovasjonsevnen og konkurransekraften, og øke mulighetene for salg i eksisterende eller nye markeder i utlandet eller i Norge.

Dette bedriftsnettverket jobber mot det indiske energimarkedet, og det samarbeider tett med Innovasjon Norges kontor i New Delhi for å komme i kontakt med relevante aktører og potensielle kunder. Det har allerede ført til salg av et pilotsystem til et indisk nettselskap, og en samarbeidsavtale med en indisk aktør innen energihandel. Pixii deltar også som partner i et nytt bedriftsnettverk som er rettet mot energimarkedet i Vietnam.

  • Tilskudd til miljøteknologi
  • Bedriftsnettverk
  • Innovasjonslån
  • Rådgivning i internasjonale markeder
  • Rådgivning om beskyttelse av innovasjon
  • Rådgivning internasjonal satsing
  • Global Gateways
  • Klyngeprogrammet
  • EØS-midlene
  • Internasjonale messer