Verdensledende på satellittkommunikasjon

Kongsberg Satellite ServicesTromsø

Fra Tromsø leverer Kongsberg Satellite Services (KSAT) tjenester til kunder over hele verden. Selskapet, som passerte én milliard kroner i omsetning i fjor, kan vise til 20 år med kontinuerlig vekst.

KSAT er eksperter på satellittkommunikasjon. Med over 200 antenner plassert 25 steder rundt omkring i verden, har de verdens største bakkenettverket for å motta data fra satellitter. Dataene som overføres til Tromsø-selskapet brukes til å levere en rekke tjenester globalt. Hele 93 prosent av salget er eksport.

Etterspørsel som driver

- KSAT tilbyr tjenester som møter markedsbehov og som kan bidra til å løse globale samfunnsutfordringer. Etterspørsel i internasjonale markeder må være førende når vi skal utvikle et konkurransedyktig og bærekraftig norsk næringsliv, og ikke minst øke eksporten, sier finansieringsrådgiver Inger E. Haug i Innovasjon Norge Arktis.

Innovasjon Norge har støttet Tromsø-selskapet med finansiering og rådgivning gjennom flere år. De senere årene har flere av våre kontor i utlandet bidratt for internasjonal vekst.

- På disse kontorene jobber det lokale rådgivere som kjenner markedet, forretningskulturen og hvilke muligheter som til enhver tid er tilgjengelige for norsk næringsliv. Dette er en unik fordel som KSAT og andre vekstkraftige bedrifter vet å benytte seg av, forteller Haug.

Global klimakontroll er avhengig av hurtig og nøyaktig satellittdata.
Rolf Skatteboe, KSAT.

Global klimakontroll

KSAT bruker i hovedsak satellittinformasjonen til maritim overvåkning. Det kan for eksempel være tjenester for å finne og identifisere båter og aktivitet knyttet til ulovlig fiske, oppdage oljesøl og is. I tillegg jobber de mye innen optiske satellittbilder for å overvåke avskoging, flom og andre katastrofer. FNs bærekraftmål er en bærebjelke i selskapets arbeid.

– Global klimakontroll er avhengig av hurtig og nøyaktig satellittdata. Det er helt avgjørende, ikke bare for KSAT, men for hele samfunnet. Satellittbasert informasjon bidrar blant annet til å bekjempe avskogingen som skjer på verdensbasis, sier Rolf Skatteboe, administrerende direktør i KSAT.

Verdensomspennende virksomhet

Selskapet har gått fra å være en nyetablering i 2002 til en verdensomspennende virksomhet, som kan vise til 20 år med kontinuerlig vekst! KSAT passerte én milliard kroner i omsetning i 2020, og har i dag 275 ansatte fordelt på hovedkontoret i Tromsø, og avdelingskontorene på Svalbard, Oslo og Colorado i USA.

I tiden fremover skal de utvide nettverket av bakkestasjoner, blant annet med stasjoner i Australia og i Spania. I Antarktis skal de øke kapasiteten kraftig. Selskapet vil også basere seg på skybaserte løsninger og maskinlæring i utviklingen av nye tjenester.

- Det globale markedet for satellittbaserte tjenester vokser, og vi har en unik posisjon til å levere tjenester. Vi har en målsetting om å bli den ledende aktøren innen kampen mot ulovlig fiske, og kommer til å satse betydelig på klima- og miljøovervåking fremover, forteller Skatteboe.

  • Regionale distriktsmidler
  • Rådgivning i internasjonale markeder
  • Eksportteknisk rådgivning