Trøndelag - Steinkjer

Skolegata 22 (InnoCamp), 7713 Steinkjer

Viktigste aktiviteter 2021

  • Stor pågang av grønne prosjekter innen jordbruk og fornybar energi.
  • Digital portal for sparring og søknader implementert. Denne er godt mottatt av bedriftene i Trøndelag.
  • Økning på 18 prosent tilsvarende 140 millioner kroner på bevilgninger av lån og tilskudd sett i forhold til et normalt år. Totalt bevilget Innovasjon Norge Trøndelag litt i overkant av 900 millioner kroner i 2021.
  • Digitale leveranser innen eksportrettede tjenester har i 2021 skutt fart både gjennom informasjon om internasjonale markeder fra kompetansesenteret.no og eksportrettede kurs og programmer.
  • De norske resultatene fra EU-programmet Horisont 2020 viser at Norge hentet en betydelig høyere returandel av EU-midlene i forhold til returmålet på to prosent. Av de 16 milliarder kroner som ble tildelt norske søkere, gikk 58 prosent til forskningsinstitusjoner og 25 prosent til næringslivet. For programperioden 2021-2027 deltar Norge i fem EU-programmer og det forventes at norske aktører også i denne programperioden deltar bredt i disse programmene og sikrer stor norsk retur.

Finansiering i 2021

Tallene under er for Trøndelag.

Les kundehistorier