Trygge toaletter til verden

Cinderella Eco GroupMolde

Over fire milliarder mennesker i verden har ikke tilgang til tilfredsstillende toaletter, viser tall fra FN. Norske Cinderellas forbrenningstoaletter svarer på globale sanitærutfordringer.

Å forhindre spredning av sykdom og forurensing uten å forbruke dyrebare vannressurser, er en del av filosofien bak Cinderella Eco Group. Forbrenningstoalettene sørger for sikker avfallshåndtering uten tilkobling til kloakk eller vann. Forbrenningsprosessen resulterer i en håndfull aske, som er dokumentert fri for alle sykdomsframkallende bakterier, og som enkelt kan spres som gjødsel eller kastes i vanlig husholdningsavfall.

Selskapet startet produksjonen i Sverige i 1997 og flyttet til Norge i 1999. Siden har fabrikken på Lyngen utenfor Tromsø produsert bærekraftige toaletter til Norden, og senere Europa, Nord-Amerika og Australia. Løsningene er ikke bare relevante for utviklingsland, men også industriland med gamle kloakkanlegg der innholdet lekker ut i drikkevannet og miljøet.

Vekst i nye markeder

Cinderella har den siste tiden jobbet aktivt mot nye markeder på det afrikanske kontinentet, og har hatt stor nytte av deltakelse i Innovasjon Norges eksportprogram Global Growth.

- Med god rådgivning fra Innovasjon Norge, både lokalt på regionskontorene og på utekontorene, åpnes dørene for internasjonal ekspansjon og produktutvikling mot nye markedssegmenter i et tempo vi ellers ikke ville kunne realisert, forteller Trude Margel, kommunikasjonsdirektør i Cinderella Eco Group.

Internasjonaliseringsrådgiver i Innovasjon Norge Møre og Romsdal, Sunniva Hellandsvik Storhaug, synes det har vært utrolig spennende å få ta del i selskapets reise inn i nye markeder.

- Ikke bare jobber de kontinuerlig med å utvikle mer innovative og kundetilpassede løsninger internasjonalt, men de har også et genuint ønske om å gjøre verden til et bedre sted.

Selskapet har i løpet av 2020 også jobbet aktivt med å øke sin markedsandel i det canadiske hyttemarkedet, og Innovasjon Norges kontor i Toronto har i den forbindelse bistått med både rådgivning og markedsanalyser.

- Det har vært en sann glede å få arbeide med Cinderella her i Canada. Selskapet har tatt gode beslutninger gjennom en metodisk forståelse av markedet, hvem konkurrentene er og hvordan de bør posisjonere seg i markedet. Jeg har tro på at dette vil bidra til å sikre videre vekst for selskapet, både her og ellers i verden, sier Alana Prashad, markedsrådgiver ved Innovasjon Norges kontor i Toronto.

Takket være virkemiddelapparatet, som åpner dører og avlaster den risikoen ressurskrevende investeringer i innovasjon og utvikling innebærer, kan vi drive, utvikle og produsere lønnsomt i Norge, samtidig som vi utforsker nye markeder globalt.
Trude Margel, Cinderella Eco Group.

Bærekraftige løsninger på miljøproblem

Bærekraftige løsninger som bekjemper forsøpling i naturen er en viktig satsning for Cinderella. Med støtte fra Innovasjon Norge har bedriften utviklet og testet en prototyp for en offentlig toalettløsning for turgåere. Besøkende kom seg inn via en kodelås knyttet til en app, og tilbakemeldingene var svært positive. Selskapet jobber nå med løsninger for å utnytte potensialet som ligger i Internet of Things (IoT) og datafangst ytterligere.

- Takket være virkemiddelapparatet, som åpner dører og avlaster den risikoen ressurskrevende investeringer i innovasjon og utvikling innebærer, kan vi drive, utvikle og produsere lønnsomt i Norge, samtidig som vi utforsker nye markeder globalt. Dette resulterer i en kombinasjon som både bidrar til vekst i norsk sysselsetting, teknologieksport og løsninger som bidrar til FNs bærekraftmål, understreker Margel.

Et annet prosjekt er i gang på Hawaii, der 88 000 åpne kloakkansamlinger for midlertidig lagring av flytende avfall er et stort miljøproblem. I samarbeid med Hawaii Institute of Marine Biology har Cinderella laget en pilot som testes av forskere, teknologer og lokalbefolkningen. Med støtte fra Innovasjon Norge gjennomfører selskapet nå markedskartlegginger for å avdekke muligheter og konkretiserer potensialet for løsningen sin i det hawaiiske markedet.

Det har også åpnet seg en markedsmulighet på Grønland, der permafrosten gjør det krevende å iverksette nødvendig infrastruktur for tilførsel av vann og kloakk. Posene som i stedet blir brukt, lekker ofte og sprer farlige bakterier i jordsmonnet og havet. Store og sentrale forbrenningsanlegg som håndterer avfallet forsvarlig er bygd, men det tar lang tid å komme frem dit. Med Cinderellas forbrenningstoaletter kan problemet løses enkelt på stedet, for hver enkelt husstand. Etter god rådgiving fra Innovasjon Norge og fra Norges konsul på stedet, har selskapet nå fått innpass i markedet på Grønland.

  • Regionale distriktsmidler
  • Rådgivning internasjonal satsing
  • Rådgivning i internasjonale markeder
  • Eksportteknisk rådgivning
  • Eksportprogrammet Global Growth
  • The Explorer