Gjør det enklere å leve miljøvennlig

DuckyTrondheim

Teknologibedriften Ducky vil skape grønt engasjement ved hjelp av digitale klimaverktøy.

For å kutte i klimagassutslipp, må også enkeltpersoner endre atferd. Utfordringen er at atferdsendring oftest begynner med handling. Det var utgangspunktet da tre klimaengasjerte gründere etablerte selskapet Ducky tilbake i 2014.

– Vi mener jo at hele samfunnet må være med på en felles dugnad, og hensikten med Ducky er å gjøre det lettere for enkeltpersoner å ta miljøvennlige valg, sier medgründer Mads Simonsen.

Gründeren har jobbet flere år i oljebransjen og opplevde å ha dårlig samvittighet for klimaet. Ønsket om å gjøre noe meningsfylt for klimaet endte til slutt opp med at selskapet utviklet flere digitale verktøy basert på klimadata og NTNU-forskning.

Virksomheten dreier seg i dag rundt tre hovedprodukter: Et digitalt kart over fotavtrykket for ulike nabolag, tilgjengeliggjøring av klimadata der enkeltpersoner er til stede – for eksempel i mobilbanken, og klimamesterskap og konkurranser som lar folk teste ut produktene.

Brenner for å gjøre en forskjell

Innovasjon Norge har fulgt selskapet siden oppstarten, og Ducky har mottatt et bredt spekter av tjenester. I starten mottok de etableringstilskudd og har siden fått tilskudd knyttet til flere ulike prosjekter, rådgivning og lånefinansiering.

Støtten fra Innovasjon Norge har vært helt essensiell for at vi har lykkes så bra som vi har gjort. Uten støtten hadde utviklingen vår gått mye tregere.
Mads Simonsen, medgründer i Ducky.

Seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Ingve Nordahl Løkken, er glad for at de har kunnet bidra til å avlaste risiko og bidratt til å realisere prosjekter som dette. Han sier han er imponert over engasjementet og arbeidet Ducky gjør.

De gjør klimaregnskap veldig forståelig, og de er ekstremt gode til å formidle hvordan både kommuner og enkeltpersoner kan påvirke klima i praksis. Det er også helt tydelig at de virkelig brenner for saken og ønsker å gjøre en forskjell.
Ingve Nordahl Løkken, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

Det gjenspeiles også i eierstrukturen. De er hovedsakelig eid av et ideelt aksjeselskap med stiftelsesvedtekter, og fremtidig overskudd går dermed tilbake til å forberede eksisterende produkter og tjenester – eller til nye tiltak som fronter bærekraft.

Bruker «gamification» i kampen for klimaet

I 2020 fikk selskapet tilskudd til et prosjekt kalt «Klimadugnad», en nasjonal klimakampanje som ble gjennomført i samarbeid med Fremtiden i våre hender. Kampanjen gikk ut på å lage klimakonkurranser mellom bedrifter.

– Vi gjennomførte tre runder med konkurranser på ulike tidspunkt. At vi hadde flere runder var veldig positivt, fordi vi kunne lære noe av hver runde og ta det med oss videre. I løpet av prosjektet kom vi langt på videreutviklingen av kampanjeverktøyet vårt. Nå skal vi fortsette å utvikle dette videre gjennom «Klimakonkurransen», forteller Simonsen.

Klimakonkurransen går ut på at ansatte i bedriftene som har meldt seg på konkurrerer mot hverandre og mot andre bedrifter, med mål om å redusere mest mulig CO2. Konkurransen har også som mål å bidra til økt kompetanse og engasjement rundt klimautfordringene.

Store ambisjoner

Fremover har selskapet som mål å ekspandere, både nasjonalt og internasjonalt.

– Nå er det mange kommuner i Norge som bruker forbruksbasert klimaregnskap fra Ducky, men vi ønsker å få det opp på et nasjonalt nivå. Vi ønsker å få Norge som stat til å bruke klimaregnskapet. Deretter ønsker vi å få til dette på et skandinavisk nivå, i flere andre land og få flest mulig til å engasjere seg, sier Simonsen.

Målet er å vokse fra rundt 25 ansatte til nærmere 70-80 ansatte i løpet av 2022. Nye ansatte kan vente seg et unikt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.

– Vi har en veldig flat struktur, der alle er ledere og får ha stor påvirkning på arbeidsdagene sine. Det er nok ganske unikt å ha så stor frihet som det vi har, utdyper Simonsen.

– Den styrken de har oppnådd i teamet, som er et relativt stort team med ulik kompetanse og godt mangfold, er noe vi i Innovasjon Norge har vurdert som veldig positivt med Ducky, avslutter Løkken.

  • Tilskudd til markedsavklaring
  • Tilskudd til kommersialisering
  • Tilskudd til mentor
  • Tilskudd til miljøteknologi
  • Tilskudd til innovasjonskontrakter
  • Innovasjonslån
  • EU-rådgivning