Storstilt omstilling for historisk hotell

Hotel Union GeirangerStranda

Koronapandemien har skapt store utfordringer for Hotel Union Geiranger. Gjestene forsvant over natten, og bestillingene bremset helt opp. Med midler fra Innovasjon Norge har familiebedriften brukt krisetiden til å rigge seg for fremtiden.

Hotel Union Geiranger ble bygget i 1891, og har lange og sterke tradisjoner innen norsk reiseliv. Sindre og Monja Mjelva er fjerde generasjon vertskap ved det historiske hotellet, som i dag har 197 rom for besøkende fra hele verden. Bedriften har normalt rundt 70 prosent av gjestegrunnlaget fra det internasjonale ferie-/fritidsmarkedet. Da koronapandemien inntraff ble de rammet hardt.

Bedriften måtte på kort tid utvikle nye produkter og tilpasse seg nye målgrupper i nærmarkedene. Buffeen som hotellet er så kjent for måtte også vike av hensyn til smittevern. Kurs- og konferansearrangører stilte nye krav. De begynte også for alvor arbeidet med å tilpasse produktet til et enda mer betalingsvillig marked.

Tilskudd fra Innovasjon Norge var avgjørende for at vi valgte å starte opp et så viktig, utfordrende og omfattende prosjekt.
Sindre Mjelva.

Driften måtte legges om og mange av de ansatte fikk helt nye oppgaver.

- Vi har vært svært opptatte av å beholde de ansatte og kompetansen deres gjennom pandemien. En mer fleksibel organisasjon har vært nødvendig for å klare dette, sier Sindre Mjelva, som er veldig engasjert i sine ansatte og lokalsamfunnet de er en del av.

Spesialrådgiver Marit Giske-Nilsen i Innovasjon Norge Møre og Romsdal berømmer deres vilje og evne til å beholde de ansatte, selv i en tid med ingen eller få gjester ved hotellet:

- Helårsarbeidsplasser ved hotellet er viktig for at Geiranger skal være et levende og bærekraftig lokalsamfunn, og et godt sted å være både for de som besøker verdensarvbygda og bor der. Geirangerfjorden er med i Merket for bærekraftig reisemål og jobber systematisk med bærekraftig reisemålsutvikling.

Hun poengterer at hotellet er et godt eksempel på en bedrift som har klart å tilpasse seg til en ny markedssituasjon og utviklet bærekraftige løsninger for fremtiden.

Fått fart på digitaliseringen

For norske reiselivsbedrifter og næringen som helhet har bruk av digitale verktøy stor betydning. Hotel Union Geiranger satser på nye digitale løsninger, både for å få en mer effektiv og lønnsom drift, men også for å kunne jobbe mer målrettet i markedene. I vintersesongen med varierende belegg er digitalisering avgjørende for å utnytte arbeidskraften best mulig.

- De har tatt viktige grep innen digitalisering, og vi er glade for å samarbeide med en bedrift som jobber knallhardt hver eneste dag for å øke lærings- og endringstakten blant de ansatte, understreker Giske-Nilsen.

De påfølgende årene vil bedriften kunne høste mer og mer av digitaliseringen – i drift og videreutvikling.

- Vår beliggenhet er litt utenfor «allfarvei», men ned digitale verktøy blir vi mye mer tilgjengelig både for samarbeidspartnere, gjester og markedene våre, sier Sindre Mjelva, som håper at Innovasjon Norge fortsetter å være en god pådriver for innovativ omstilling i reiselivet.

  • Finansiering av reiselivsaktiviteter