Møre og Romsdal – Ålesund

Skansekaia 4B, 6002 Ålesund

Viktigste aktiviteter 2022

  • Samlede bevilgninger til bedrifter i Møre og Romsdal er ca. 860 millioner norske kroner i lån, garantier og tilskudd. Vi har prioritert prosjekter som har positiv miljøeffekt og løser store samfunnsutfordringer, skaper eksport og nye arbeidsplasser. Ca. 70 prosent av det samlede beløpet er tildelinger til næringsområdet fiske og oppdrett.
  • Det er høy aktivitet og søknadsinngang for landbruk. Det er en positiv utvikling i satsningsområdet tilleggsnæring og lokalmat. Skarbø Gard vant bedriftsutviklingsprisen for landbruket.
  • Kontoret har i 2022 hatt et større fokus på vekst, eksport og internasjonalisering gjennom et utvidet kompetansetilbud og skreddersydd rådgivning til bedrifter med gode forutsetninger for eksport.
  • Kontoret har jobbet aktivt med utlysningen Grønn Plattform, og vi har et godt samarbeid med Forskningsrådets representant regionalt. Flere bedrifter i Møre og Romsdal er sentrale deltagere i prosjekter som er innvilget støtte, blant annet Vard Group AS, Brunvoll Maritime Group AS og Rem Maritime AS.
  • Vi har etablert kontorsted i Kristiansund gjennom finansiering fra Møre og Romsdal fylkeskommune.
  • Vi er aktiv deltaker i det regionale partnerskapet. Eksempler på aktiviteter er samlinger i det regionale Hoppid-nettverket, prosjektvurderinger i Regionalt Forskningsfondog felles arrangementer i regionene med blant annet Forskningsrådet og Møre og Romsdal fylkeskommune. Innovasjon Norge Møre og Romsdal har også et godt samarbeid med bankene i regionen.

Finansiering i 2022

Tallene under er samlet for Møre og Romsdal.

Les kundehistorier