Gjør suksess med god søvn

WonderlandRauma

Med 350 millioner kroner i omsetning er Wonderland en av de største sengeprodusentene i Norge. Nå skal selskapet på Åndalsnes øke eksporten til Europa og får hjelp fra Innovasjon Norge.

En høyteknologisk robotlinje sørger for at skumgummi, fjærer og andre komponenter plasseres riktig og blir til en «liggeflate» i andre enden. For femti år siden ble den første skummadrassen laget, og nå produserer Wonderland over 90 000 madrasser i året i fabrikkanlegget på Åndalsnes.

- I robotlinja har vi mulighet til å produsere to-tre ganger flere madrasser om markedet skulle ønske det. Vi tenker at en vekst skal skje på eksport, der Norden og deler av EU vil være vår prioritet, sier administrerende direktør i Wonderland, Lars Stenerud.

Sengeprodusenten kan se tilbake på fem tiår med skiftende eierskap, krevende markeder og hard konkurranse. Wonderland har klart seg godt og vil nå vokse videre. De eksporterer noe til Norden allerede, men har et mål om å øke eksporten til Europa. Ved å delta i Innovasjon Norges program for eksportutvikling, Global Gateways, får de tett oppfølging gjennom hele eksportprosessen. Vi bidrar med kompetanse, rådgivning og nettverk for å sikre raskere tilgang til nye markeder.

Lån i banken

Det er en krevende oppgave for raske robotarmer å sette sammen de myke komponentene. Robotlinjen, som skal bidra til mer effektiv drift og bedre produkter, ble realisert gjennom lån og tilskudd fra Innovasjon Norge og lån fra DNB.

- Vi gikk inn med finansiering til denne investeringen av flere årsaker. Wonderland har god utvikling i vekst og økonomi, er en viktig arbeidsgiver som sysselsetter mange årsverk, og har dyktige eiere og ledelse i selskapet, forteller finansieringsrådgiver Magne Aarsnes i Innovasjon Norge Møre og Romsdal.

Han understreker hvor viktig det er å ha en samarbeidende bank på laget. Banken har bidratt med en fleksibel driftsfinansiering i god dialog med Innovasjon Norge. Stenerud utdyper betydningen:

- Alle bedrifter som skal gjøre teknologiske eller markedsmessige løft trenger en sunn og trygg finansiering. Gjennom investeringsstøtte og lån har vi fått gjennomført viktige investeringer i IT-infrastruktur, robotisert produksjon og nødvendig bygningsmessig tiltak, sier han.

Bærekraftige materialer

Bærekraft står sentralt for Wonderland, og produktet skal være bra for både deg og miljøet. Vaskbare tekstiler, vendbare madrasser, justerbare soner og at deler av sengen kan byttes ut skal alle bidra til at sengen får lengre levetid. Selskapet tar i bruk bærekraftige materialer og samarbeider med lokale underleverandører for at produksjonen skal bli mest mulig kortreist og effektiv.

- Vi er nå midtveis i et stort forskningsprosjekt som legger kunnskapsgrunnlaget for framtidige investeringer i folk, produkter, produksjon og marked. Prosjektet er medfinansiert av Norges forskningsråd og har med NTNU og SINTEF, samt hele verdikjeden fra råvare til kjede og via miljøselskap til nye råvarer. Når denne kunnskapen skal realiseres til produkter og verdiskaping, vil det danne grunnlag for nye søknader til Innovasjon Norge, forteller Stenerud.

  • Innovasjonslån
  • Regionale distriktsmidler
  • Råd om innovasjon og utvikling
  • Global Gateways
  • Rådgivning i internasjonale markeder
  • Eksportteknisk rådgivning