Vil montere vindturbiner rekordraskt

NekkarKristiansand

Med teknologi fra oljenæringen vil Nekkar gjøre det mulig å installere vindturbiner på land mye raskere – og med vesentlig mindre naturinngrep.

I flere år har Nekkar ASA levert skipsheiser og utstyr til havner over hele verden. I Kristiansand har selskapet de siste årene opprettet et eget utviklingsmiljø som først og fremst jobber med løsninger til nye industrier og vekstnæringer.

En av de største satsingene deres er SkyWalker, et løfteverktøy for installasjon av vindturbiner, som kan komme til å revolusjonere vindkraftbransjen slik vi kjenner den. I ryggen har de støtte fra Innovasjon Norge i Agder.

– Når du ser på det store bildet for verden, så vil vi jo at det skal opp så mange vindturbiner som mulig. SkyWalker er en mye mer effektiv løsning enn det som brukes i dag, sier Anne-Line Aagedal, business controller og bærekraftsansvarlig i Nekkar.

Store besparelser

– Det Innovasjon Norge støtter med dette prosjektet, er det grønne skiftet i praksis. Nesten alle som jobber her har bakgrunn fra oljeservicenæringen i Kristiansand, sier Aagedal.

SkyWalker er et løfteverktøy som bruker tårnet på turbinen som festestativ for å løfte blader og annet utstyr til toppen av selve vindmøllen. Som navnet tilsier «går» den langsomt oppover mot himmelen. Klatreteknologien gjør at utbyggere snart ikke lenger trenger kraner som er høyere og tyngre enn selve vindturbinen, noe som igjen gjør at naturinngrepene i og rundt vindparken blir vesentlig mindre.

– I dag trenger man opptil 80 semitrailere hver gang man skal sette opp én monteringskran for vindturbiner. Med SkyWalker trenger man ikke mer enn 7-10 semitrailere, sier Mette Harv, konserndirektør i Nekkar.

Siden all last festes og løftes i en styrt ramme, framfor fritthengende i en vaier som er vanlig i dag, gjør SkyWalker det også mulig å installere vindturbiner under langt mer krevende vindforhold enn i dag. Samlet fører forbedringene til store effektiviseringsgevinster. Beregningene til Nekkar viser at SkyWalker vil gjøre det mulig å installere 20 vindturbiner 30-40 prosent raskere enn i dag.

– Det kundene våre betaler for er effektiv installasjon. Hovedformålet er å få ned tiden det tar å installere en vindpark, sier Harv.

Tett samarbeid med Innovasjon Norge

Med SkyWalker gjenbruker Nekkar teknologi som selskapet tidligere har utviklet for montering av borerigger. Den gule gripemekanismen har tidligere blitt brukt til rørhåndtering. Balansering av løft skjer gjennom en styringsmekanisme som opprinnelig ble utviklet for å stabilisere boreskip i røff sjø.

I utviklingen av SkyWalker fikk Nekkar i første omgang innvilget et forprosjekt hos Innovasjon Norge. I 2020 fikk de innvilget støtte på 21 millioner til å gjennomføre hovedprosjektet. Siden den gang har Nekkar jobbet tett med Innovasjon Norge og partnere i næringslivet for å lage en nedskalert testmodell.

– Innovasjon Norge har vært en veldig god sparringspartner for oss, sier Harv.

Nå jobber Nekkar med en fullskala prototype av SkyWalker. På sikt er målet å utvikle en versjon som også kan brukes til installering av flytende havvind.

Jon Arne Rasmussen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Agder, har fulgt Nekkar tett de siste årene. Han forklarer at dette prosjektet passer svært godt til Innovasjon Norge.

SkyWalker medfører betydelig risiko, men hvis Nekkar lykkes og gjør det mulig å installere vindturbiner med mye mindre utslipp og naturinngrep, kan dette prosjektet få store samfunnsmessige effekter, sier Rasmussen.
  • Råd om innovasjon og utvikling
  • Tilskudd til forstudie
  • Tilskudd til miljøteknologi
  • EU-rådgivning