Nye verktøy for å identifisere landminer

Norsk FolkehjelpOslo

I land som Syria og Irak er hjemmelagde landminer en økende trussel. Med støtte fra Innovasjon Norges «Humanitært Innovasjonsprogram» har Norsk Folkehjelp i samarbeid med Bertel O. Steen og italienske CEIA utviklet verktøy som kan identifisere minene på en trygg måte.

Norsk Folkehjelp er en humanitær organisasjon som jobber internasjonalt med minerydding, nedrustning og humanitært arbeid. De har sett en økt bruk av improviserte eksplosiver i områder i Midtøsten. Disse hjemmelagde minene legges ut både inni og utenfor bygninger, og utløses av en tynn snubletråd som er nesten umulig å se, og som inneholder små mengder metall. Siden det er vanskelig for tradisjonelle metalldetektorer å finne snubletrådene, settes både mineryddere og lokalbefolkning i stor fare når eksplosivene skal ufarliggjøres.

En lys idé

Med rådgivning og finansiering fra Innovasjon Norge, startet Folkehjelpen med å kartlegge denne utfordringen nøye før de inviterte inn næringslivet til en markedsdialog. De diskuterte med bedriftene hvilke løsninger som allerede eksisterer, og hva som kan utvikles.

- Har dere tenkt på lys? spurte en representant fra det norske konsernet Bertel O. Steen som var til stede på dialogmøtet.

Lys brukes ofte på åsteder for å finne ting som små hårstrå. Kanskje kunne en spesiell type lys også brukes til å finne snubletrådene som utløser minene.

Med støtte fra Humanitært Innovasjonsprogram inngikk Norsk Folkehjelp et innovasjonspartnerskap med Bertel O. Steen for å utvikle en løsning som bruker lys for å lettere finne snubletråder, og italienske CEIA, for å utvikle en ny type metalldetektor som er mer følsom enn eksisterende detektorer.

Testet med stor suksess

Løsningene som er finansiert av Innovasjon Norge har nå blitt testet i realistiske omgivelser med stor suksess. Funnene viser at de overgår dagens utstyr betydelig, både inni og utenfor bygg.

- Testene viste at minerydderne følte seg tryggere mens de utførte arbeidet, og at lysløsningen er helt nødvendig for å rydde improviserte eksplosiver inne i bygninger på en sikker måte. Dette vil øke vår kapasitet og effektivitet.
Kyaw Lin Htut, rådgiver innen minerydding og nedrustning i Norsk Folkehjelp.

Utstyret skal nå kjøpes inn og tas i bruk i Irak, og de ser også på å bruke verktøyene i Syria og Ukraina.

Rådgiver i Humanitært Innovasjonsprogram, Emilie Skogvang, poengterer at innovasjonsprosessen som Norsk Folkehjelp har vært gjennom, viser at det lønner seg å gjøre godt forarbeid for å forstå problemet man ønsker å løse før man utvikler en ny løsning.

- Vi ser at verktøyene som er utviklet har skaleringspotensial, nettopp fordi de møter et behov og et marked. Det er spennende å se at både forsvaret og politiet har vist interesse for de nye løsningene, sier Skogvang.

Les mer om Humanitært Innovasjonsprogram her.

  • Tilskudd og rådgivning gjennom Humanitært Innovasjonsprogram