Oslo Viken – Oslo

Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo

Viktigste aktiviteter i 2022

  • Gjennom bruk av både regionale distriktstilskudd og den nasjonale rammen for Grønt investeringstilskudd i distriktene muliggjorde vi en stor satsing innen sirkulærøkonomi i regi av Hallingplast AS.
  • Hele fire helsebedrifter fra regionen fikk finansiering gjennom EUs akselerator EIC. Det har også blitt innvilget seks større lån gjennom det nye vekstlånet som ble pilotert i 2022.
  • 28 Global Gateway-kunder har fått bistand i deres eksportsatsning, og flere av disse deltok også på Electric Vehicle Symposium der Innovasjon Norge finansierte en paviljong.
  • Blant innvilgede prosjekter i 2022 var det en rekordstor andel prosjekter med positiv miljøeffekt i både Oslo (56 %) og Viken (70 %). Det er verdt å trekke fram at effekten på salgsinntektene til de bedriftene i Oslo som har fått bistand fra IN er hele 18,2 prosentpoeng høyere enn kontrollgruppen som ikke har mottatt slik bistand.
  • Vikens regionale vinner av Bedriftsutviklingsprisen for bedrifter innenfor landbruket, Tveter gård foredling AS med Den sorte havre, gikk også seirende ut av den nasjonale konkurransen.

Finansiering i 2022

Tallene under er for Oslo.

Les kundehistorier