En løsning for å gjenbruke brannslukkere

Miljø NorgeLier

De fleste brannslukningsapparater i Norge kastes etter bruk eller når de er utdatert. Dette vil det Lier-baserte selskapet Miljø Norge gjøre noe med. Deres løsning kan skape arbeidsplasser og bidra til stor reduksjon av CO2-utslipp, og de har nå fått miljøteknologitilskudd på 26 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Dette tilskuddet vil sørge for at færre brannslukkere kastes, og miljøeffekten av dette er enorm. Vi er veldig glade for dette tilskuddet fra Innovasjon Norge.
Nils Aulie, administrerende direktør i Miljø Norge.

Stort miljøproblem

I Norge estimeres det å være over ti millioner brannslukkere. Årlig må omtrent en million av disse på service eller erstattes. Ved å gjenbruke brannslukkere i Norge vil selskapet redusere behovet for import og dermed redusere det totale CO2-uslippet kraftig. Det blir mindre transport og mindre uttak av råvarer. Det kreves hele fire kilo stål for å produsere en ny brannslukker i dag.

Resertifisering av brannslukkere er et godt eksempel på hvordan sirkulære løsninger kan ta ned ressursforbruket.
Ann-Mari Skinne, spesialrådgiver for Innovasjon Norge i Oslo og Viken.

- Etablering av en automatisert produksjonslinje for resertifisering av slukkere er nytt. Overgangen til en sirkulær forretningsmodell krever innovasjon i mange ledd, sier hun.

Sirkulær forretningsmodell

Selskapet har designet en sirkulær forretningsmodell, der utdaterte brannslukkere tas inn for service og returneres tilbake til kunden - like god som ny. Service på brannslukkere foregår ved at apparatet tømmes, inspiseres, refylles og trykksettes på nytt.

Gjennom automasjon og digitalisering har selskapet utviklet en produksjonslinje som sikrer både stabil høy kvalitet og et høyt produksjonsvolum. Miljøbesparelsene ved en gjenbrukt brannslukker er 38 kg CO2. Over tid forventes det å skape opp til seksti nye arbeidsplasser ved anlegget i Lier.

Ved å samarbeide med flere aktører i verdikjeden som avfallsmottakere, detaljhandel, byggevarekjeder, brannforebyggende aktører, distributører med flere, ønsker selskapet å forenkle retur- og anskaffelsesprosessen for kundene.

Markedspotensialet inn mot næring, offentlige bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling er stort, og selskapet har en klar målsetning om å løse dagens utfordringer og tilby sirkulære alternativer.

Vi er i dialog med en rekke store aktører, som kan sette ny standard i sin bransje. Responsen hittil har vært entydig positiv, og vi får bekreftelse på at dette er en etterlengtet løsning.
Nils Aulie, administrerende direktør i Miljø Norge.

Tilskudd til miljøteknologi

Tilskuddet på 26 millioner de nå har fått fra Innovasjon Norge skal gå til investeringer i produksjonslinjen, og å sette i gang nye arbeidsprosesser i bedriftens lokaler i Lier utenfor Drammen.

- Innovasjon Norge har bevilget penger til prosjektet for å ta ned risikoen for selskapet og styrke gjennomføringsevnen. Vi er flinke på innsamling i Norge, men vi trenger flere gode eksempler på løsninger høyt opp i avfallshierarkiet, sier spesialrådgiver Skinne.

- Vi skal gjøre det enkelt for kunden å ta bærekraftige valg når de bytter ut eller handler ny brannslukker. Gjennom tilskuddet fra Innovasjon Norge får vi bygd en produksjonslinje som vil sørge for at andelen gjenbrukte brannslukkere øker betraktelig, forteller Aulie.

  • Tilskudd til forprosjekt
  • Tilskudd til miljøteknologi
  • Rådgivning internasjonal satsing
  • Rådgivning i internasjonale markeder