En markedsplass for bankinnskudd

FixrateSteinkjer

Fixrate har laget en tjeneste for bedrifter som vil gjøre store bankinnskudd. Nylig landet Steinkjer-selskapet en emisjon på 19,5 millioner kroner fra Schibsted Growth.

Tjenesten som er utviklet skal gjøre det enklere for bedrifter og banker å finne hverandre. På den digitale markedsplassen får investorene oversikt over mulige banker å plassere penger i, og bankene tilgang til et større marked av mulige kunder.

- Denne løsningen åpner for nye relasjoner, og er med på å effektivisere et marked som tidligere var tungrodd og satt. Hele prosessen for å bli kunde i en ny bank og gjøre et innskudd kan ordnes på mindre enn ti minutter, sier gründer og daglig leder i Fixrate, Brynjar Ellingsen.

Vi digitaliserer løpende egne prosesser, og ansetter folk for å ta unna oppgaver som er i ferd med å vokse seg for store for eksisterende team.
Brynjar Ellingsen, Fixrate

Et utløsende innovasjonstilskudd

Finansteknologi-selskapet trengte penger for å realisere idéen og utvikle tjenesten, og tok kontakt med Innovasjon Norge da de startet opp i 2016. Siden den gangen har de mottatt flere finansieringstjenester, som oppstartlån, distriktrettet tilskudd, innovasjonstilskudd og innovasjonslån.

I 2020 fikk selskapet et ekstraordinært innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge, noe som var en medvirkende årsak til at Schibsted Growth investerte 19,5 millioner kroner i Fixrate.

- Samtaler med investorer stoppet opp grunnet koronapandemien, og innovasjonstilskuddet ble gitt fordi Fixrate måtte vente på investeringer. Tilskuddet fra oss kombinert med en ny prismodell fra selskapet, gjorde at de kunne holde på ansatte og opprettholde veksttakten til investorene kom på banen igjen. Det hele resulterte i en emisjon januar 2021. Det viser at innovasjonstilskuddet traff godt i annerledesåret 2020, sier kundeansvarlig i Innovasjon Norge Trøndelag, Reidar Milan Hegle.

- Vi har fokus på salg og business, og prøver å unngå alt som ikke gir vekst. Vi digitaliserer løpende egne prosesser, og ansetter folk for å ta unna oppgaver som er i ferd med å vokse seg for store for eksisterende team, forklarer Ellingsen.

Vil lykkes med eksport

Fixrates viktigste marked per dags dato er Norge, men selskapet tar sikte på å ekspandere utenfor landets grenser.

- Hvis vi klarer å skape effektive prosesser, er det ingenting i veien for å nå et marked på over 100 milliarder kroner i Norge. Hvis vi går utenskjærs, vil ti ganger det norske markedet være et konservativt anslag, mener Ellingsen.

I første omgang er det nabolandene de sikter seg inn mot. Klarer de å etablere et samarbeid med bankene, er markedspotensialet stort.

- Konseptet er enkelt: å effektivisere et lite fungerende marked. Det finnes flere land hvor markedet ligner på det norske, og vi har stor tro på å lykkes med eksport. Det er viktig både for næringslivet og velferdssamfunnet, og hvorfor skulle ikke vi få det til like bra som en bedrift fra et annet sted i verden? spør Ellingens retorisk.

Så langt har Fixrate formidlet flere milliarder kroner til bankene, og Steinkjer-selskapet har i dag 55 banker og rundt 200 bedrifter på kundelisten. Bankene på kundelisten er i hovedsak lokale og regionale sparebanker, og investorene består primært av kjente bedrifter eller offentlige virksomheter av en viss størrelse. Eksempler er Protector ASA, Norges Råfisklag, Bergen Kommune og NEL Hydrogen ASA. Dette er store selskaper som til tider har overskuddslikviditet de ønsker å plassere.

  • Regionale distriktsmidler
  • Oppstartlån
  • Innovasjonslån
  • EU-rådgivning
  • Rådgivning internasjonal satsing