Battericelleproduksjon i storskala

Se video
FREYRMo i Rana

Freyr satser stort på battericelleproduksjon i Mo i Rana. Fabrikken alene kan gi Rana-samfunnet 1500 nye arbeidsplasser. Innovasjon Norge er glade for å kunne bidra med ytterligere 39 millioner kroner til prosjektet.

FREYR skal bygge Norges første storskala battericellefabrikk i Mo Industripark.

- Våre planer vil i første omgang skape over 1500 direkte arbeidsplasser, så er det sannsynligvis en multiplikatoreffekt på tregangeren på toppen av det. Tar du med i beregningen familier og tilstøtende i tilknytning til det, kan man se for seg en netto innflytting i Rana-samfunnet på mellom 10-15 000 mennersker. Dette har en enorm betydning for lokalsamfunn som Rana, forteller konsernsjef i FREYR, Tom Jensen.

Det er enormt viktig med aktører som FREYR, som baner vei og viser at det går an, og som jeg er helt sikker på at kommer til å lykkes. Det er en stor ære for Innovasjon Norge å få lov til å bidra.
Håkon Haugli, administrerende direktør Innovasjon Norge

Økende behov for batterier

- Verden går gjennom en energirevolusjon, og behovet for batterier og lagring av strøm øker. Vi ser det overalt. Vi ser det med elektriske biler, elektriske skip og kanskje etter hvert også med elektriske fly. Alt dette gjør at etterspørselen etter batterier øker kraftig, forteller Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

- Det er ikke noe annet land som har så gode forutsetninger som Norge til å tilfredsstille den etterspørselen, og skape gode arbeidsplasser og eksportinntekter av den muligheten. Så det er enormt viktig med aktører som FREYR, som baner vei og viser at det går an, og som jeg er helt sikker på at kommer til å lykkes. Det er en stor ære for Innovasjon Norge å få lov til å bidra, sier Haugli.

  • Tilskudd til miljøteknologi
  • EU-rådgivning
  • Rådgivning i internasjonale markeder
  • Rådgivning om innovasjon og utvikling