Nordland

Torvgata 2, 2. etasje, 8006 Bodø

Viktigste aktiviteter 2021

  • Vi finansierte næringslivet i Nordland med i overkant av 1,1 milliarder kroner til prosjekter som har positiv miljøeffekt og løser store samfunnsutfordringer, skaper eksport og nye arbeidsplasser.
  • ACD Pharma har fått 60 millioner kroner for å bygge det som blir verdens største storskala bakteriofagfabrikk med legemiddelgodkjenning. Bakteriofager er en type virus som finnes overalt i naturen, og kan brukes som et alternativ til antibiotika. Med det vil bedriften bidra til å løse en global utfordring med antibiotikaresistens.
  • Teco 2030 ASA har fått 50 millioner kroner. Prosjektet er en satsing på å produsere hydrogenbaserte brenselceller for framdrift av skip i Narvik. Satsingen betyr reduserte klimagassutslipp og muligheter for opptil 500 nye arbeidsplasser.
  • Freyr har fått 39 millioner kroner for å bygge et miljøvennlig produksjonsanlegg for batterier i Mo i Rana i Nordland. Dette kan skape flere tusen arbeidsplasser i distriktet.
  • Reiselivsnæringen i Nordland jobber hardt for å tilby helårsturisme og ta i bruk nærmiljø og lokale produkter for å levere på bærekraft, i nært samarbeid med kreative næringer og landbruk. Koronakrisen har gitt reiselivet tre ganger mer utviklingsmidler i 2021 enn i et normalår. I 2021 mottok de 125 millioner til omstilling og utvikling.
  • Andøya Spaceport er en nasjonal satsing på romindustri som kan gi betydelig ringvirkning for etablering av leverandørindustrien og utvikling av reiselivet, både lokalt og regionalt. Spaceporten vil stå ferdig i utgangen av 2022, og med det vil raketter skytes ut i verdensrommet fra Andøya og Norge.
  • Kontoret har i 2021 hatt et større fokus på vekst, eksport og internasjonalisering gjennom et utvidet kompetansetilbud og skreddersydd rådgivning til bedrifter med gode forutsetninger for eksport. Arbeidet blir videreført i 2022.

Finansiering i 2021

Tallene under er for Nordland.

Les kundehistorier