I Lofoten løses medisinske verdensproblemer

ACD PHARMACEUTICALS VESTVÅGØY

Dødsfall knyttet til antibiotikaresistente bakterier øker stadig. I Lofoten utvikler ACD Pharma bakteriofager som en løsning på dette verdensproblemet.

Dette er en global trussel, og ACD Pharma sitt arbeid er innovasjon på et internasjonalt nivå. Ingen andre i verden gjør det de gjør.
Randi Moland, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

Den globale trusselen hun snakker om er antibiotikaresistente bakterier. Allerede dør flere millioner mennesker hvert eneste år som følge av bakterier som har utviklet resistens. Også i landbruksnæringen og oppdrettsnæringen er det et voksende problem.

Bakteriofager

I ACD Pharma jobber de med en del av løsningen: bakteriofager. Bakteriofager er virus som spesifikt infiserer bakterier. De er naturens egen forsvarsmekanisme og finnes naturlig i alle miljøer på kloden. De er vertsspesifikke og angriper bare en bestemt bakterieart eller stamme.

I 2018 lanserte ACD Pharma verdens første bakteriofagprodukt, CUSTUS, til oppdrettsnæringen. CUSTUS er rettet mot den svært vanlige Yersinia-bakterien, som gir sykdom hos laks. Bakterien har spesielt stor fare for utbrudd når fisken utsettes for stress, som under vaksinering, transport eller avlusing.

– CUSTUS ble i utgangspunktet utviklet som et «proof of concept» til idéen om å bruke bakteriofager. I 2018 var det ikke spesielt stor etterspørsel, men siden da har oppdrettsnæringen fått store utfordringer med bakterien, som over tid har endret seg slik at eksisterende vaksiner ikke lenger er like effektive, forteller Simon Brink, COO i ACD Pharma.

Dermed har etterspørselen etter verdens første bakteriofagprodukt økt voldsomt.

Uvurderlig støttespiller

Nå er ACD Pharma i ferd med å bygge verdens første legemiddelgodkjente bakteriofagfabrikk i Leknes i Lofoten. Her skal de fortsette å utvikle flere bakteriofagprodukter, også til bruk på mennesker.

Dette er gammel teknologi som ble oppdaget før antibiotika ble oppfunnet, men det har aldri blitt produsert på denne måten før. Det finnes ingen ferdig layout på fabrikk og produksjonslinjer – alt må finnes opp fra bunnen av. Det er omfattende, og det er dyrt. Da har støtten fra Innovasjon Norge vært enormt viktig.
Simon Brink, COO i ACD Pharma.

Innovasjon Norge Nordland har vært en del av reisen siden 2016, og selskapet har mottatt både miljøteknologitilskudd, innovasjonstilskudd og distriktrettet investeringstilskudd. Brink forteller at de har satt enorm pris på å ha Nordland-kontoret som en del av teamet.

­– Den økonomiske støtten har hatt stor betydning, men det som virkelig har vært uvurderlig er å ha Innovasjon Norge som rådgiver og støttespiller. Uten dem hadde det vært nærmest umulig å komme dit vi er i dag.

Kan også produsere vaksiner

­– Potensialet her er enormt, og dette er et svært spennene prosjekt med en seriøs og imponerende aktør. Her kan Norge virkelig ta en posisjon og bli verdensledende, sier seniorrådgiver Moland.

Hun peker også på verdien for lokalsamfunnet i Leknes, som allerede huser selskapets hovedkontor. At ACD Pharma velger å legge fabrikken til den lille byen, mener hun vil gi positive ringvirkninger både med tanke på arbeidsplasser og leverandører – for ikke å snakke om kompetansen som vil trekkes til stedet.

I tillegg til å produsere bakteriofager, vil ACD bygge fabrikken slik at den også kan brukes til å produsere vaksiner hvis det skulle komme en ny pandemi.

Under koronapandemien hadde vi ikke fasiliteter i Norge som raskt kunne produsere vaksiner. At dette blir et anlegg med godkjenning til vaksineprodusjon ved behov, har stor verdi både for samfunnet og selskapet, sier Moland.
  • Råd om innovasjon og utvikling
  • Tilskudd til miljøteknologi
  • Regionale distriktsmidler
  • EU-rådgivning
  • Ekstraordinært Innovasjonstilskudd