Troms og Finnmark – Vadsø

W. Andersens gate 4, 9800 Vadsø

Viktigste aktiviteter 2022

  • Næringslivet i Øst-Finnmark ble rammet av sanksjonene mot Russland og Belarus som følge av Russlands krigføring i Ukraina. På bakgrunn av dette ble Innovasjon Norge tildelt et ekstraordinært oppdrag hvor formålet var å bidra til omstilling og utvikling av næringslivet. Dette er fulgt opp med proaktivt arbeid, seminar og møter med bedrifter.
  • Vi har hatt stor aktivitet innen landbruk, både innenfor tradisjonelt landbruk og generasjonsskifte. I 2022 startet et FRAM Agro-program i Troms og Finnmark. Programmet retter seg mot melkebruk som planlegger ombygging av båsfjøs til løsdrift, og generasjonsskifter. Det er 12 gårder med i programmet.
  • Reiselivsnæringen ble hardt rammet av koronapandemien, og i 2022 har vi fulgt opp omstillingsprosjektene som det ble innvilget tilskudd til i 2020 og 2021. Mange bedrifter har fokusert på naturbasert produktutvikling, og omstillingsprosjektene har også medført at flere bedrifter er miljøsertifisert og at flere destinasjoner jobber med «Merket for bærekraftig reisemål».
  • For å bidra til å styrke en svekket kreativ næring har vi i 2022 gjennomført kompetanseprogram og konferanser i samarbeid med bl.a. fylkeskommunen, Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF), Arctic Innovation Week (AIW) og NODA. I tillegg har vi jobbet for økt samarbeid mellom bedrifter og vi har tilrettelagt for samarbeid mellom offentlig og privat sektor.
  • Arctic Innovation Week ble gjennomført for fjerde gang i 2022. AIW har de siste årene vært et samarbeid mellom Innovasjon Norge Nordland og Innovasjon Norge Arktis i tett samspill med det øvrige økosystemet. Resultatet er en av Norges største innovasjonssatsinger, med nedslagsfelt i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. I 2022 har det vært et spesielt søkelys på unge i et samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap (UE).

Finansiering i 2022

Tallene under er samlet for Troms og Finnmark.

Les kundehistorier