Nordland

Torvgata 2, 2. etasje, 8006 Bodø

Viktigste aktiviteter 2022

  • Andøya Spaceport er en nasjonal satsing på romindustri som kan gi betydelig ringvirkning for etablering av leverandørindustrien og utvikling av reiselivet, både lokalt og regionalt. Spaceporten vil stå ferdig i 2023, og med det vil raketter skytes ut i verdensrommet fra Andøya og Norge. From Deep Sea to Space Concept Masterplan ble etablert og påbegynt. Det skal gjennomføres fire workshops med lokale, regionale og nasjonale interessenter for å sikre gode innspill og forankring. Ferdigstilles første halvår 2023.
  • Norsk e-Fuel annonserte sin etablering i Mosjøen med et anlegg for produksjon av 25 millioner liter e-fuel.
  • Vi finansierte næringslivet i Nordland med i underkant av 700 millioner kroner til prosjekter som har positiv miljøeffekt og løser store samfunnsutfordringer, skaper eksport og nye arbeidsplasser.
  • Sømna Biogass har fått 100 millioner kroner til å etablere et topp moderne biogassanlegg. En satsning som vil ha vesentlig betydning for regional sysselsetting, grønn omstilling av næringslivet regionalt og en betydelig samfunnseffekt.
  • Kontoret har i 2022 hatt et større fokus på vekst, eksport og internasjonalisering gjennom en etablering av et eget vekst- og innsatsteam.

Finansiering i 2022

Tallene under er for Nordland.

Les kundehistorier