Gjør det enklere å passe på hjertet

AppsensLillesand

Appsens har utviklet en sensor som kan bidra til å avdekke hjerteflimmer. Løsningen er på vei ut i Europa.

Lillesand-bedriften så det var få metoder for å finne ut av om en person har atrieflimmer, som er en av de vanligste forstyrrelsene av hjerterytmen. Derfor utviklet de et produkt som består av en trådløs EKG-måler - en såkalt smart-hjertesensor.

Sensoren fanger opp elektriske signaler fra hjertet og sender dem videre til en app på mobiltelefonen via bluetooth. Dataene lastes opp i skyen og er tilgjengelige for fastlege og hjertespesialist, dersom testen påviser hjerteflimmer.

Samarbeid med fagmiljø

Innovasjon Norge har fulgt selskapet tett siden det etablerte seg i 2017. Appsens har fått etablerertilskudd i oppstartfasen, og ytterligere tilskudd og lån for å utvikle produktet.

Utviklingen av teknologien, og uttesting av sensoren har skjedd i tett samarbeid mellom miljøene ved Universitetet i Agder og hjerteavdelingen ved Sørlandet sykehus. De aller fleste underleverandørene er også lokalisert i Agder-regionen.

Det siste prosjektet Innovasjon Norge var med på med Appsens var i samarbeid med Sørlandet sykehus. Det gikk ut på å utvikle en ny programvareplattform for hjertesensoren med en tilhørende app. Løsningen skulle koordinere og følge opp trådløse EKG-tester fra pasienter som testes for hjerterytmeforstyrrelser. Prosjektet ble vellykket og nå kan sykehus administrere EKG-testene uten at pasienten møter opp fysisk på sykehuset.

Stort marked internasjonalt

Appsens er etablert i det norske markedet og neste steg er internasjonal satsing. Selskapet har signert med distributører for Hellas og Kypros, Baltikum og Italia. De jobber nå mot Tyskland og Ungarn.

- Neste år planlegger vi å gå videre til store markeder som Frankrike, Spania, Polen og USA, sier daglig leder i Appsens, Tord Ytterdahl.

I Tyskland er det estimert at nesten 1,3 millioner EKG-prosedyrer gjennomføres hvert år. I USA er tilsvarende tall nesten 4 millioner. Det er ingen tvil om at markedet er enormt.

- Hvis vi kan få noen prosenter av markedet, vil vi oppnå suksess. Vi mener vi har det beste produktet til en konkurransedyktig pris, så det skal vi få til, fastslår Ytterdahl.

Enkel testing

Et plaster på brystbenet og en app på telefonen er det som skal til for å få testet seg.

Hjertesensoren kan hvem som helst kjøpe. Bedriften jobber med å få den ut for salg i butikker og apoteker i Norge, men enn så lenge kan man kjøpe den på nettapotek for rundt 1900 kroner.

- Da har man måleren i mange år og trenger bare å bytte elektrode-plasteret, forteller prosjektleder Elisabeth Ramsdal.

  • Tilskudd til markedsavklaring
  • Tilskudd til kommersialisering
  • Tilskudd til innovasjonskontrakter
  • Innovasjonslån
  • Rådgivning om beskyttelse av innovasjon
  • Rådgivning eksport og internasjonal satsing