Kontorer i Amerika

Vi er til stede i de viktigste markedene i Nord- og Sør-Amerika. USA er verdens største forbrukermarked, Canada har verdens lengste kystlinje og flere likheter med det norske markedet og Brasil er Norges klart viktigste handelspartner i Latin-Amerika. Vår tilstedeværelse i disse landene er avgjørende.

De ansatte som jobber på de ulike kontorene har detaljkunnskap om de viktigste sektorene i de meste relevante markedene for norsk næringsliv. Vi setter norsk næringsliv i kontakt med de rette miljøene i markedene vi opererer i, og hjelper norske selskaper blant annet med vurdering av markedsmuligheter, markedsinngang og etableringer i markedene.

Med 334 millioner innbyggere er USA verdens største forbrukermarked med en sterk kjøpekraft. Som et resultat av blant annet Inflation Reduction Act (IRA) planlegger landet enorme infrastrukturinvesteringer som vil gi norske selskaper en rekke nye markedsmuligheter innen hydrogen, havvind, batteriindustri, elektrifisering, karbonfangst og -lagring. Landet er også et viktig marked med store muligheter for norske selskaper innen helse, smarte samfunn, forsvarsteknologi og for norsk reiselivsnæring. Amerikanske turister blir lenge, legger igjen mye penger, besøker hele landet og kommer ofte i skuldersesongene.

USA, New York

Hovedfokus: havvind, smarte bygg, grønn transport, helse og reiseliv

I verdens kommersielle og finansielle hovedstad investeres det milliarder av dollar i utviklingen av havvind som fremtidens energikilde, og smarte bygg-løsninger som følge av en ny lov om å redusere karbonutslipp. Byen har også et økende behov for grønnere transport, på hav og vann, og helsemarkedet har verdens største etterspørsel etter ny helseteknologi og medisiner.

USA, Houston

Hovedfokus: energi, fornybar energi og maritim

For olje- og gassnæringen er Houston verdens energihovedstad. Samtidig investeres milliarder av dollar for å få tilgang på innovativ teknologi og løsninger for fornybar energi – fra hydrogen, solenergi og havvind til karbonfangst. Det samme gjelder maritim næring med behov for elektrifisering av ferge- og fiskeflåten, samt fornying og nybygging av båter til havvindsatsingen.

USA, Silicon Valley

Hovedfokus: teknologi, skalering og vekst

Vi er godt posisjonert i verdens episenter for teknologi og innovasjon, Silicon Valley – stedet hvor verdens mest innovative selskaper og innovatører kommer sammen for å utvikle neste generasjons løsninger. Vi hjelper norske entreprenører med å teste egne forretningsmodeller, få innsikt og markedsvalidering. 60 prosent av all Venture Capital-investering i USA kommer fra denne regionen.

USA, Washington D.C.

Hovedfokus: forsvar og sikkerhet

Vårt kontor i USAs hovedstad fokuserer på forsvarsindustrien og forsvarsteknologi. I tett samarbeid med norsk næringsliv jobber vi med å posisjonere norske selskaper opp mot relevante nettverk og beslutningstakere på myndighets- og næringslivsnivå. Vi jobber også med markedstilgang for selskaper med løsninger som amerikansk forsvarsindustri etterspør i bredere omfang.

Canada, Toronto

Hovedfokus: fornybar energi, helse, akvakultur og maritim

Canada er verdens nest største land og har verdens lengste kystlinje med 180 fergeruter. Landet har behov for nye bærekraftige løsninger og er et svært viktig marked for norsk akvakulturnæring. I likhet med Norge er Canada avhengig av sine rike naturressurser og søker å ha et nullutslippssamfunn innen 2050. Landet har et attraktivt helsemarked og økende behov for ny infrastruktur, nye bærekraftige transportløsninger, og grønn energi.

Brasil, Rio de Janeiro

Hovedfokus: fornybar energi, maritim, akvakultur og infrastruktur

Brasil er vårt viktigste marked i Sør-Amerika med et særlig behov for å utvikle havvind, hydrogenproduksjon, karbonfangst, solenergi og energilagring. Mange store norske næringer og bedrifter er sterkt til stede i landet, og Norge har svært gode relasjoner til myndigheter og næringsliv. Kontoret vårt i Rio følger også markedene i Chile, Argentina og andre søramerikanske land. I Chile er akvakulturnæringen og tunnelteknologi/infrastruktur spesielt viktig.

Les kundehistorier