Smartere og mer miljøvennlig styring av romfartøy

Nammo RaufossVestre Toten

Nammo Raufoss utvikler et manøvreringssystem og en drivstoffteknologi som skal gjøre styring og posisjonering av romfartøy grønnere og bedre.

Romfart er en næring i vekst, og fartøy sendes opp i verdensrommet for å bidra til forskning, navigasjon, kommunikasjon og sikkerhet.

Nammo Raufoss i Innlandet leverer løsninger til denne industrien. I 2021 mottok bedriften 25 millioner kroner i tilskudd av Innovasjon Norge for å utvikle et komplett styrings- og posisjoneringssystem av satellitter og romsonder i verdensrommet, som skal benytte et vesentlig mer miljøvennlig drivstoff.

Arbeidsplasser og eksportmuligheter

Støtten fra Innovasjon Norge er veldig viktig i utviklingsarbeidet. Det vi får til med spacevirksomheten vår er av betydning for norsk næringsutvikling. Prosjektet har et stort potensial for å skape arbeidsplasser regionalt og nasjonalt, og ikke minst med tanke på eksportsalg.
Lars Åge Sangnæs, finansdirektør i Nammo Raufoss.

Finansieringen fra Innovasjon Norge er fordelt på ti millioner kroner i innovasjonstilskudd, fem millioner kroner fra Miljøteknologiordningen og ti millioner kroner fra potten for distriktsutvikling. Dermed fikk Nammo Raufoss den største tildelingen fra Innovasjon Norge i Innlandet i fjor.

Selskapet er en del av Nammo-konsernet og en nøkkelvirksomhet i det sterke industrimiljøet i Vestre Toten. Fra starten i 1896 har forsvarsprodukter vært en sentral del av virksomheten, og i dag utvikler de også komponenter og rakettmotorer til romfartsindustrien.

Mer miljøvennlig drivstoff

Oppskyting av romfartøy krever enormt mye energi, og dagens motorer bruker et svært miljøskadelig drivstoff. Systemet «RACS» som Nammo Raufoss nå utvikler, skal bruke hydrogenperoksid i stedet for hydrazin som drivstoff. Det vil medføre en betydelig reduksjon av CO2.

Men å endre drivstoffet krever at alle komponenter knyttet til bæreraketter, som bringer romfartøyene fra utskytingsrampen og opp i verdensrommet, må utvikles på nytt eller modifiseres. Det selskapet ønsker å levere må derfor etterleve svært strenge krav til kvalitet, nøyaktighet og sikkerhet. Dersom prosjektet lykkes, kan systemet også tilpasses andre typer bæreraketter.

Tomler opp fra eksperter

Innlandet-bedriften besitter høy teknologikompetanse og sysselsetter rundt 100 ansatte. For å vurdere prosjektets teknologi og risiko, ble det satt sammen et panel av eksperter for å bistå Innovasjon Norge i vurderingene. Dette panelet var gjennomgående positive til prosjektet og mente at tidspunktet var nå eller aldri. Prosjektets bærekraft ble også vurdert og ingen «røde flagg» ble avdekket.

- Dette prosjektet har høy grad av innovasjon og god miljøeffekt. Bedriften har meget god kompetanse, og vi håper de vil lykkes i utviklingen av prosjektet, sier finansieringsrådgiver Trond Husan i Innovasjon Norge Innlandet.

  • Tilskudd til miljøteknologi
  • Regionale distriktsmidler
  • Tilskudd til innovasjonskontrakter
  • Bedriftsnettverk
  • Innovasjonslån
  • Rådgivning i internasjonale markeder
  • Ekstraordinært Innovasjonstilskudd