Innlandet

Tårnvegen 55, 2380 Brumunddal

Viktigste aktiviteter 2022

  • Innlandet er et industrifylke og er godt posisjonert for å ta en rolle innen sirkulærøkonomi og grønn omstilling. Hjørnestensbedriften Forestia AS vil rense brukt trevirke fra egen virksomhet og investerer stort for å etablere en ny produksjonslinje for å håndtere slikt returtre. Det anslås at fabrikken kan skape hundre arbeidsplasser på Braskereidfoss i Våler kommune. Innovasjon Norge Innlandet bidro i 2022 med tilskudd på til sammen 80 millioner kroner for å realisere prosjektet.
  • I Trysil utvikles høyteknologiske løsninger for å merke veier, flyplasser og parkeringsplasser. Trysil RRM AS produserer maskiner og utstyr til kunder i flere land, og eksportandelen er på femti prosent. Bedriften ble i 2022 tatt opp i Innovasjon Norges eksportprogram, Global Gateways. Dette gjør at bedriften får tett oppfølging gjennom hele eksportprosessen av en dedikert internasjonaliseringsrådgiver for å bidra til å minimere risiko og sikre rask tilgang til nye markeder.
  • NCE Heidner Biocluster på Hamar er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Bedriftene i klyngen jobber med forskning, innovasjon og kommersialisering innen avl, bioteknologi, fôrutvikling og restråstoff. Klyngen fikk i 2022 det anerkjente «Gold Label» merket innen Cluster Management Excellence. Dette gjør klyngen mer relevant for EU-samarbeid. Innovasjon Norge Innlandet bidrar med finansiering til drift og konkrete prosjekter, blant annet finansiering av en EU-rådgiver. Norwegian Wood Cluster i Brumunddal er et utvidet samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg som skal utvikles til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, bærekraftig trebyggeri. I 2022 finansierte vi et forprosjekt for å bidra til økt digitalisering og automatisering innen industrielt trebyggeri, som er ett av klyngens fem fokusområder. Prosjektet fikk tildelt 780 000 kroner fra bioøkonomiordningen.
  • Vi har initiert etableringen av Innlandsporteføljen – et samspillprosjekt som drives av Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet. Arbeidet ledes av EY. Resultatet skal bli en portefølje som viser de mest innovative, lønnsomme og sirkulære innovasjonsprosjektene i Innlandet, og hva som skal til for å realisere dem.

Finansiering i 2022

Tallene under er samlet for Innlandet.

Les kundehistorier