Kommersielle gjestedøgn

Antall overnattinger på hotell, camping, hyttegrend og vandrerhjem i Norge, fordelt på norske og utenlandske gjester:

Norsk reiseliv har hatt god utvikling og vekst fra 2014 og frem til februar 2020. Koronapandemien har ført til en betydelig nedgang siden da, særlig fra utlandet.

Samlet for året var det 27, 1 millioner kommersielle gjestedøgn, som er en økning på 14 prosent. Antall norske står for en vekst på 16 prosent, mens utenlandske har vært på samme nivå som i 2020.

Andre relevante artikler