Utenlandske gjestedøgn

Antall gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i Norge fordelt på land:

Det var 27 millioner kommersielle overnattinger i 2021, noe som er en økning på 14 prosent fra 2020. Flere nordmenn har reist i eget land og norske overnattinger økte med hele 17 prosent fra 2020. Det betyr at antall norske gjestedøgn kun ligger tre prosent under nivået i 2019.

Dessverre kan ikke tilveksten fra hjemmemarkedet dekke opp tapet av utenlandske gjestedøgn gjennom nesten to år. Nivået på utenlandske gjestedøgn i 2021 er uendret fra året før, men har en nedgang på 69 prosent sammenlignet med 2019. Det betyr at totalt antall kommersielle overnattinger går ned med 23 prosent sammenlignet med 2019. Hadde ikke tilveksten til camping og hytter vært så høy, hadde nedgangen vært større.

Hotellene hardest rammet

Antall hotellovernattinger tok seg noe opp i 2021, og økte med 11 prosent sammenlignet med 2020. Med unntak av nedgang i januar til mars og juli måned som var uendret, har hotellene hatt en god tilvekst gjennom hele året. Det samme har overnattinger på camping (+15 prosent) og samlekategorien hyttegrender og vandrerhjem (+35 prosent) som fortsetter å øke. Ser vi på utviklingen fra 2019, er det hotellene som er hardest rammet med en nedgang på 35 prosent. Både camping og hyttegrender og vandrerhjem ligger henholdsvis 7 og 2 prosent høyere enn i 2019.

Andre relevante artikler