Troms og Finnmark - Alta

Markedsgata 3, Kunnskapsparken, 9510 Alta

Viktigste aktiviteter 2021

  • Reiselivsnæringen ble også dette året hardt rammet av koronapandemien og påfølgende smitteverntiltak og reiserestriksjoner. Disse bedriftene ble fulgt opp ekstra med veiledning, kompetansetiltak og omstillingsmidler.
  • Aktivt arbeid for å få til flere innovasjonspartnerskap. Ett eksempel er CTD AS som har utviklet en Virtual Reality-læringsapplikasjon for helsepersonell. For å få videreutviklet løsningen, har selskapet sammen med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms og Finnmark, Dyrøy kommune og Tromsø kommune inngått en innovasjonskontrakt med Innovasjon Norge.
  • Energi i Nord-klyngen ble tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet og fikk Arena-status. Klyngen dekker hele Nord-Norge, og målet er å gjøre Arktis til et attraktivt utviklingsområde for energi. Det etableres et eget selskap som skal administrere det videre arbeidet som lokaliseres i Hammerfest.
  • Innenfor tilskuddordningen «Grønn Plattform» har Finnfjord AS fått et tilskudd på 48 millioner kroner til algeprosjektet sitt. Dette har bedriften arbeidet med over flere år, og nå er det i ferd med å oppskaleres til industriell skala.
  • Vi er en del av «Matstrategigruppe Troms og Finnmark» sammen med det øvrige regionale partnerskapet. Målet er å styrke produsenter av mat og drikke i regionen. Det ble gjennomført sju webinarer med ulike temaer – og med til sammen over 200 deltakere.
  • Arctic Innovation Week  (AIW) ble gjennomført med flere enn 50 arrangement i Troms og Finnmark og flere enn 30 arrangement i Nordland under temaet «Tre steg frem».  AIW ønsker å inspirere til samarbeid og nytenking for å bidra til at næringslivet i nord er i front for sosial, økonomisk og miljømessig omstilling.

Finansiering i 2021

Tallene under er samlet for Troms og Finnmark.

Les kundehistorier