Møre og Romsdal - Ålesund

Skansekaia 4B, 6002 Ålesund

Viktigste aktiviteter 2021

  • Koronapandemien har i stor grad påvirket næringslivet og vår aktivitet også i 2021. Reiselivsnæringen har vært hardt rammet, og Innovasjon Norge sine omstillingspakker til reiselivet har skapt aktivitet i mange bedrifter i en krevende tid.
  • Samlede bevilgninger til bedrifter i Møre og Romsdal er nær en milliard kroner i lån og tilskudd. 430 millioner norske kroner av dette er tildelinger til næringsområdet fiske og oppdrett.
  • Innvilget støtte til tre nye bedriftsnettverk, og vi ser en økt vilje og interesse i å investere i samarbeidsbasert utvikling.
  • Flere unge selskaper rigger seg for vekst og internasjonalisering ved oppstart av store og ambisiøse utviklingsløp som har fått risikoavlastning gjennom tilskudd og lån.
  • Høy aktivitet og søknadsinngang for landbruk. Differansen mellom etterspørsel og disponible midler har økt i forhold til tidligere år.
  • Aktiv deltagelse i det regionale partnerskapet. Eksempler på aktiviteter er samlinger i det regionale Hoppid-nettverket, deltagelse i rullering av fylkets FoUI-strategi, prosjektvurderinger i Regionalt Forskningsfond, og felles arrangementer med blant annet Forskningsrådet og Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Finansiering i 2021

Tallene under er samlet for Møre og Romsdal.

Les kundehistorier